Cmepius

EURAXESS

Raziskovalci v gibanju

EURAXESS – Raziskovalci v gibanju je edinstvena vseevropska pobuda, namenjena podpori mobilnih raziskovalcev. Portal EURAXESS nudi dostop do širokega nabora informacij in podpornih storitev vsem raziskovalcem, ki želijo opravljati svojo raziskovalno kariero v drugi evropski državi ali želijo z Evropo ostati povezani v času svoje raziskovalne kariere, ki ga prebijejo v državah izven Evrope.

CMEPIUS od leta 2005 deluje kot slovenski nacionalni EURAXESS center za mobilnost raziskovalcev in povezovalna organizacija (Bridgehead organisation – BHO) z Evropsko komisijo. Hkrati skrbi za slovenski portal EURAXESS.

Iniciativa EURAXESS deluje na dva glavna načina:

  • v obliki evropskega portala EURAXESS in 40 nacionalnih podporno informativnih portalov,
  • v obliki mreže več kot 260 EURAXESS kontaktnih točk in podpornih služb v 40 državah.

EURAXESS portal

www.euraxess.si

Euraxess portal je sestavljen iz 4 vsebinskih sklopov

Euraxess Jobs ta nudi raziskovalcem informacije o možnostih zaposlitve ali financiranja ter možnost (brezplačne) objave prostih delovnih mest in iskanja po bazi prijavljenih raziskovalcev za delodajalce.

Euraxess Services nudi pomoč raziskovalcem pri praktičnih vprašanjih selitve v tujino z informacijami o vizah, dovoljenjih za delo, nastanitvah, pravnim statusom, davkih in prispevkih, socialnih transferjih, zdravstvenih zavarovanjih ter drugih praktičnih vprašanjih.

Euraxess Rights nudi informacije o pravicah raziskovalcev v skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ter seznamom institucij, ki so ju že podpisale. V tem sklopu je mogoče najti tudi informacije o pan-evropskem pokojninskem skladu za raziskovalce RESAVER.

Euraxess Links je orodje za povezovanje z ne-evropskimi državami: ASEAN, Brazilija, Indija, Japonska, Kitajska, Severna Amerika. Tu so na enem mestu zbrane informacije iz ciljnih držav (namenjene so evropskim raziskovalcem, ki bi želeli delovati v kateri od teh držav) ter informacije o evropskih politikah s področja raziskav in razvoja (namenjene so raziskovalcem ciljnih držav ali evropskim raziskovalcem, ki tam delajo).

Mreža EURAXESS Slovenija povezuje izobraževalne in raziskovalne institucije v Sloveniji, ki so se s podpisom Izjave o zavezi članov EURAXESS mreže zavezale k podpori mobilnim raziskovalcem in prevzele aktivno vlogo v iniciativi EURAXESS.