Cmepius

Erasmus+ mobilnost

Mobilnost z namenom študija, usposabljanja, poučevanja

Erasmus+, za obdobje 2014–2020, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh poglavitnih ukrepov.

V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju terciarnega izobraževanja, program spodbuja projekte mobilnosti za študente in osebje.

Ste študent in bi šli na izmenjavo?

Študenti lahko odidete na visokošolsko institucijo, ki ima z vašo matično institucijo podpisan bilateralni sporazum, na študijsko izmenjavo ali pa odidete na usposabljanje v katerokoli evropsko podjetje oz. organizacijo. Na študij lahko odidete za obdobje od 3 do 12 mesecev, na usposabljanje pa tudi od 2 do 12 mesecev.

NOVOST PROGRAMA: Program Erasmus+ vam omogoča, da lahko izvedete mobilnost tudi do 12 mesecev PO diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo še v času, ko še imate status.

Za več informacij, postopek prijave, višino sofinanciranja in katere partnerske institucije so vam na voljo, se obrnite na vašega fakultetnega ali institucionalnega koordinatorja.

Prijavo za projekt

lahko oddajo samo institucije in ne posameznik.

Vas zanima kako poteka delo na tuji instituciji?

Program Erasmus+ podpira aktivnosti mobilnosti osebja, tako pedagoškega kot ne-pedagoškega. Visokošolski predavatelji, profesorji lahko odidejo na izmenjvao z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini (nujna izvedba najmanj 8 ur poučevanja). Strokovnem osebju visokošolskih institucij pa je namenjena mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini. Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Vas zanima, kaj vse vam ponuja Erasmus +: priložnost za doktorske študente, predavatelje in raziskovalce?

Spletna stran

www.erasmusplus.si

Na CMEPIUS-u vam lahko ponudimo le osnovne informacije o izmenjavi, za več konkretnih informacij se obrnite na vašega fakultetnega ali institucionalnega koordinatorja.

Več o programu in o sami aktivnosti mobilnost na področju visokega šolstva si lahko preberete na spletni strani programa Erasmus+.