Cmepius

CEEPUS

Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

CEEPUS poletne/zimske šole in ekskurzije

V okviru CEEPUS programa je možno organizirati tudi poletne/zimske šole ter ekskurzije.

Izmenjave za te intenzivne programe morajo biti najavljene pri prijavi mreže za naslednje akademsko leto.

Osnovna pravila pri organizaciji poletne/zimske šole ali ekskurzije:

 • najmanj 6 realiziranih študentskih izmenjav,
 • možnost pridobivanja ECTS-jev,
 • program mora biti potrjen najmanj 3 mesece pred pričetkom šole,
 • obrazec za najavo poletne šole mora biti poslan na CMEPIUS najmanj 3 mesece pred pričetkom šole,
 • posamezniki, ki bodo prišli na šolo, morajo biti potrjeni s strain institucije gostiteljice najmanj 2 meseca pred pričetkom šole,
 • pogodba mora biti podpisana najmanj 15 dni pred pričetkom šole.
Duration Scholarship amount
Short term excursion 3-5 days 75,00 EUR
Summer/winter school 6-10 days 150,00 EUR
Summer/winter school 11 days or more 300,00 EUR

Mreža - Network

navodila za prijavo mrež 2020/21
– “on-line” prijava www.ceepus.info
– najmanj 3 visokošolske institucije iz 3 držav
– prijavitelj je koordinator mreže
– mobilnost za študente
– mobilnosti za profesorje
– poletne šole
– priznavanje v tujini opravljenih obveznosti

CEEPUS mreže

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave.

Cilj programa CEEPUS je razvoj izobraževanja, zato je financiranje kongresov, konferenc in raziskovanj izključeno.

Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Študentje lahko zaprosijo za sofinanciranje potnih stroškov, profesorjem potni stroški niso kriti. Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Kontakt

Petra Vilfan
scholarships@cmepius.si
01 620 94 59

Prijava mreže

Koordinator, ki želi oddati prijavo za vzpostavitev CEEPUS mreže mora:

 • registrirati se na spletni strani programa CEEPUS
 • vzpostaviti mrežo vsaj 3 partnerskih institucij iz držav programa
 • izpolniti prijavo v skladu z dogovorjeno vsebino med partnerji ter spletno aplikacijo
 • pregledati, posredovati in naložiti v prijavo zahtevane dokumente
 • oddati prijavo “on-line” do 15. januarja.