Cmepius

Akademski poklic v na znanju temelječi družbi

The Academic Profession in the Knowledge-Based Society - APIKS

CMEPIUS kot Slovenski partner sodeluje v raziskavi “Akademski poklic v družbi znanja” (APIKS – Academic Profession in the Knowledge Society), ki je namenjena široki mednarodni primerjalni študiji o delovnih pogojih, odnosih in mnenjih akademskega osebja in raziskovalcev v visokem šolstvu.

V študiji sodeluje preko 30 držav, med njimi tudi Slovenija. Gre za velik multinacionalni projekt, katerega namen je raziskava akademskega in raziskovalnega osebja visokošolskih zavodov z namenom razumevanja edinstvenih in skupnih lastnosti akademskega poklica v različnih državah.

Raziskava, ki je v Sloveniji potekala leta 2018, se je v mednarodnem kontekstu izvajala že tretjič – podobne raziskave so bile izvedene leta 1992 in 2007 (Changing Academic Profession = CAP; The Academic Profession in Europe: Responsens to Societal. Challenges = EUROAC). Slovenija je raziskavo (EUROAC) izvedla v letu 2014 (Pogoji akademskega dela v Sloveniji: ugotovitve študije EUROAC 2013).

Raziskava APIKS je nadaljevanje raziskave EUROAC. Za razliko od predhodnih raziskav se daje večji poudarek področju akademskemu osebju na začetku kariere ter sklopom osredotočenim na vključevanje raziskovalcev v družbo znanja in gospodarstvo.