Cmepius

Visokošolsko izobraževanje

Projekti mobilnosti, partnerstva in podporna orodja

Programi omogočajo sodelovanje različnih institucij s področja visokega šolstva. Slednje zajema višje in visoke strokovne šole, fakultete, univerze, inštitute in druge organizacije povezane s področjem visokega šolstva. Programi primarno podpirajo učno mobilnost posameznikov, študentov in diplomantov za namen študija ali prakse ter akademskega in strokovnega osebja, za namen poučevanja ali usposabljanja v tujini. Poleg učne mobilnosti programi spodbujajo tudi sodelovanje različnih deležnikov visokega šolstva v strateških partnerstvih ali drugih oblikah mednarodnih projektov, katerih namen je dvig kakovosti visokega šolstva, krepitev sodelovanja s svetom dela, izboljšanje kakovosti poučevanja idr.

Programi, ki omogočajo aktivnosti na področju visokega šolstva so:

Visokošolske institucije

ki želijo prijaviti projekt mobilnosti študentov in zaposlenih morajo imeti tudi ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) listino.

V programih lahko sodeluje vsaka visokošolske institucija, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev priznanih stopenj izobrazbe ali druge priznane kvalifikacije na terciarni ravni, ne glede na to, kako se taka institucija imenuje, ali katera koli institucija, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča poklicno izobraževanje ali usposabljanje na terciarni ravni.

CMEPIUS deluje tudi kot slovenski nacionalni EURAXESS center za mobilnost raziskovalcev in skrbi za poseben spletni portal EURAXESS, kjer so na enem mestu zbrane vse potrebne informacije, ki jih posameznik potrebuje za delo in življenje v drugi državi.

Za področje visokega šolstva CMEPIUS izvaja projekt EHEA, ki je namenjen pripravi nacionalne strategije internacionalizacije, krepitvi kakovosti poučevanja in nadaljnjim usposabljanjem na področju učnih rezultatov.