Cmepius

Vabljeni na dva mednarodna dogodka Erasmus+

9 marca, 2021

Erasmus+ se ne da – vabimo vas k udeležbi na dveh mednarodnih dogodkih v okviru TCA aktivnosti za področje splošnega izobraževanja. Več o posameznem dogodku si preberite spodaj (klik na pasico), vse glede prijave pa najdete na podstrani razpisov za TCA aktivnosti.

VABLJENI K UDELEŽBI

Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions

Poljska nacionalna agencija organizira tematski seminar na temo razvijanja kompetenc za načrtovanje in vodenje projektov. Seminar z naslovom “Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions”, bo potekal preko spleta in sicer med 20. in 30. aprilom 2021.

Seminar je namenjen ravnateljem, vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem s področja predšolske vzgoje, ki jih zanima prijava projekta strateških partnerstev v okviru novega programa Erasmus+. Na seminarju vam bodo strokovnjaki s področja načrtovanja in vodenja projektov predstavili katera so najpomembnejša znanja in veščine za uspešen mednarodni projekt. Glavni namen seminarja je povečati števili kakovostnih projektov s področja predšolske vzgoje in izobraževanja.

Slovenija ima rezervirana mesta za tri udeležence. Udeležba na seminarju je brezplačna.

Več o dogodku in program najdete tukaj.

Prijave sprejemamo najkasneje do 19. 3. 2021.

Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality

Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality (11. in 12. maj 2021)

Cilj naslednjega programa Erasmus + je, da učna mobilnost postane realna možnost za vsakega učenca v šolskem izobraževanju. Program, ki se začne leta 2021, poskuša spodbujati enake možnosti in dostopnost: vključenost in raznolikost sta ključni načeli, ki bosta olajšali sodelovanje širšega kroga šol z učenci iz različnih okolij.

V okviru Ključnega ukrepa 1 bo naslednji program podpiral tudi mobilnost učencev. Konferenca bo obravnavala možnosti in izzive za izvajanje mobilnosti učencev v šolskih projektih od leta 2021 dalje. Učitelji in predstavniki šol iz vseh programskih držav programa Erasmus + bodo imeli priložnost izmenjati izkušnje o mobilnosti učencev in delati na programih mobilnosti, ki spoštujejo vključenost in raznolikost. Konferenca bo tudi priložnost za mreženje in navezovanje stikov in iskanje partnerjev za projekte mobilnosti v novem programu.

Cilji

  • Na konferenci bodo predstavljeni primeri dobrih praks in uspešni programi mobilnosti za vključujočo mobilnost učencev. Obravnavana bo tudi kombinirana mobilnost, ki združuje virtualno in fizično mobilnost prek platforme eTwinning.
  • S podporo strokovnjakov s tega področja bodo udeleženci konference razmislili o načinih, kako vključiti več učencev iz različnih okolij v projekte mobilnosti. Udeleženci konference bodo delali na priporočilih za mobilnost učencev, ki spoštujejo načela vključenosti in raznolikosti.
  • Konferenca bo predstavnikom šol ponudila možnosti mreženja in iskanja partnerjev za projekte mobilnosti v okviru novega programa.

Ciljne skupine:

  • predstavniki šol (splošno šolsko izobraževanje), ki jih zanima sodelovanja v projektih mobilnosti v novem programu s poudarkom na vključenosti in raznolikosti
  • koordinatorji projektov ali predstavniki šolskih projektov Erasmus + in eTwinning projektov z izkušnjami na področju mobilnosti učencev z učenci iz različnih okolij in / ali učenci z manj priložnostmi
  • predstavniki šolskih oblasti in ministrstev za šolstvo (koordinatorji konzorcija za mobilnost)

Skrajni rok prijave: 15. 3. 2021