Cmepius

Univerza v Mariboru v mreži Evropskih univerz

9 julija, 2020

Evropska komisija je danes objavila rezultate letošnjega, drugega razpisa in mariborska univerza je kot partnerska univerza v mreži ATHENA kot ena izmed izbranih univerz oz. mrež.

Naj spomnimo, da naj bi tovrstne mreže univerz pomembno okrepile mednarodno mobilnost in spodbudile visoko kakovost ter odličnost visokega šolstva.  Njihova naloga je tudi krepitev povezave med poučevanjem, raziskavami in inovacijami ter prenos znanja, s čimer se izkažejo prednosti večjezičnega učenja, priznavanje kvalifikacij in razvoj skupnih izobraževalnih in raziskovalnih programov in projektov.

Njihov potencial leži tudi v dejstvu, da imajo lahko vodilno vlogo pri oblikovanju celotnega evropskega izobraževalnega prostora.

Več o iniciativi si lahko preberete na spletni strani.