Cmepius

Učenje in poučevanje na daljavo

V času epidemije Covid-19, smo kar nekaj časa preživeli v spletnih učilnicah namesto v šolah, zato smo za vas pripravili pregled že obstoječih metod učenja in poučevanja na daljavo.

Na tej strani najdete različna usposabljanja za učitelje ter pripomočke, orodja za poučevanje in delo z učenci na daljavo. Večina objavljenih rezultatov je plod projektov progama Erasmus+.

Prebrskajte in poiščite vam koristna orodja!

Dogodki

Objavljeno 21. 12. 2020
Webinar eTwinning: Pouk na daljavo v oddelkih učencev s posebnimi potrebami-izzivi in rešitve
Posnetek srečanja s 24. 11. 2020

Vabimo vas k ogledu posnetka spletnega srečanja eTwinning na katerem sta predstavili izkušnji s poučevanjem na daljavo predstavnici OŠ Litija in OŠ dr. Ljudevita Pivka. Izpostavili sta izzive s katerimi sta se šoli soočali v času spomladanskega zaprtja šol in predlagali možne rešitve za vzpostavitev učinkovitega pouka na daljavo v oddelkih z učenci s posebnimi potrebami.


Objavljeno 29. 10. 2020
Novembrski spletni seminarji eTwinning

Vabljeni, da se nam pridružite na spletnih seminarjih eTwinning, ki bodo potekali vsak torek v mesecu novembru.

Več o dogodku in vsebinah posameznega sklopa ter prijavah si preberite v Povabilu na novemberske spletne seminarje eTwinning.


Objavljeno 12. 8. 2020
Digitalno gospodarstvo in družba,
Izobraževanje in usposabljanje

Javno posvetovanje od 18. 6 do 4. 9. 2020

Vprašalnik je od 9. julija 2020 na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

K sodelovanju v posvetu Komisija vabi vse zainteresirane državljane in organizacije. Zlasti jih zanimajo stališča učečih se, izobraževalcev, osebja s področja izobraževanja, staršev / skrbnikov / družinskih članov učencev ter predstavnikov institucij za izobraževanje in usposabljanje. K sodelovanju vabijo tudi vladne in nevladne (mednarodne, evropske, nacionalne, regionalne in lokalne) organizacije ter predstavnike javnega sektorja in industrije. Namen javnega posvetovanja je zagotoviti, da bo novi akcijski načrt za digitalno izobraževanje upošteval izkušnje, pridobljene med krizo zaradi COVID-19, ter podpiral izobraževanje in usposabljanje pri dolgoročni digitalni preobrazbi.


Posodobljeno 12. 6. 2020
NESET spletni seminarji o jezikovnem izobraževanju in večjezičnosti
18. 6., 25. 6., 1. 7. in 8. 7. 2020

NESET je pred kratkim objavil obsežno analitično poročilo z naslovom “The future of language education in Europe: case studies of innovative practices“, temelječ na predhodnih izsledkih s področja “Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned“.

Pridružite se seriji štirih NESET spletnih seminarjev o jezikovnem izobraževanju in večjezičnosti, v kateri boste podrobneje spoznali o najpomembne ugotovitvah tega poročila!

Več o dogodku in vsebinah posameznega sklopa si preberite na spletni strani NESET.


Posodobljeno 13. 5. 2020
Teachmeet - spletne svetovalnice eTwinning za učenje in
poučevanje na daljavo
ZA ZAČETNIKE - na voljo so posnetki izvedenih webinarjev

NOVOPriporočila za uspešno vključevanje v spletne dogodke

Pridružite se nam v spletni svetovalnici eTwinning, kjer vam bodo ambasadorji eTwinning predstavili uporabna orodja za delo na daljavo. Na svetovalnem srečanju so dobrodošla tudi vsa vaša vprašanja povezana s trenutnimi tegobami in izzivi, ki vam jih prinaša šola na daljavo.

24. 3. 2020 – Na spletnem dogodku sta bili predstavljeni orodji Go-Formative in Google Drive.

25. 3. 2020 – Z vami smo si ogledali in vam predstavili orodji Oodlü, video konferenčni sistem Jitsi.

Oglejte si posnetek

31. 3. 2020 – Predstavitev dela v oblaku 365, delo v Teams-ih: videokonference in klepetalnice z učenci, e-zvezki v OneNote Classroom.
Predstavitev z webinarja (Uvod, Predmetna stopnja)

1. 4. 2020 – Predstavitev spletnih orodji Google Classroom, Google Meet, Meetingwords in LearningApps.
Predstavitev z webinarja

8. 4. 2020 – Sodelovalna orodja za delo na daljavo v vrtcih.

10. 4. 2020 – Priprava video vodnikov s pomočjo spletnega orodja Screencast-O-Matic

15. 4. 2020 – Na webinarju smo predstavili primere uporabe Facebook Skupine, spletne učilnice TwinSpace in okolja Seesaw za namene učenje in poučevanje na daljavo. PPT_Facebook / PPT_TwinSpace / PPT_Seesaw (1) / PPT_Seesaw (2)

22. 4. 2020 – Na webinarju so bila predstavljena prosto dostopna, spletna orodja Quizlet Live, EdPuzzle in Wakelet za delo na daljavo z najmlajšimi učenci.

PPT_Quizlet Live
PPT_EdPuzzle
PPT_Wakelet


Orodja za učitelje

Objavljeno 21. 12. 2020
Webinar eTwinning: Pouk na daljavo v oddelkih učencev s posebnimi potrebami-izzivi in rešitve
Posnetek srečanja s 24. 11. 2020


Vas  zanima kako so se soočali s poukom na daljavo v oddelkih otrok s posebnimi potrebami na OŠ Litija in OŠ dr. Ljudevita Pivka? Vabljeni k ogledu posnetka spletnega srečanja, kjer boste našli tudi nekaj namigov za uporabo spletnih orodji pri pouku z učenci s posebnimi potrebami (Mentimeter, dokumenti Google, Arnes spletna učilnica).


Objavljeno 12. 8. 2020
Education responses to COVID-19: an implementation strategy toolkit
Publikacija

OECD je objavil priročnik o strategiji izvajanja ‘Education responses to COVID-19‘. Pripomoček nudi ključnim deležnikom izobraževalnega sistema okvir za izvajanje in odpira vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri razvoju izobraževalnih odzivov na krizo COVID-19. Temelji na analizi ukrepov izobraževalne politike, sprejetih v začetnih fazah krize COVID-19.


Objavljeno 12. 8. 2020
DigComp at Work
Poročilo, vodnik in primeri dobrih praks

Evropska komisija je objavila poročilo in vodnik ‘DigComp at Work, The EU’s digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studies‘. Poročilo in njegov Vodnik nudita podporo deležnikom, zainteresiranim posameznikom, pri izvajanju evropskega digitalnega okvira kompetenc (DigComp) v okviru zaposljivosti in zaposlovanja z analizo in deljenjem devetih obstoječih navdihujočih praks in z njimi povezanih virov izvajanja DigComp.


Objavljeno 29. 5. 2020
Resource Kit #1 & #2
EPALE - Nabor virov o učenju na daljavo

EPALE, platforma za izobraževanje odraslih v Evropi, se odziva na aktualno situacijo v zvezi z epidemijo koronavirusa in za izobraževalce odraslih (vsebine so uporabne tudu na drugih področjih izobraževanja) pripravlja različne ideje in nabor gradiv, ki jih ti lahko uporabljajo pri svojem delu.

Konec maja je izšel drugi, nekoliko obsežnejši paket gradiv oz. Resource Kit #2, ki je razdeljen na dva dela. Ponuja gradiva, ki jih pri svojem delu lahko uporabijo izobraževalci oz. vodje usposabljanj in gradiva za profesionalni razvoj izobraževalcev (odraslih).

Med drugim vam je na voljo:

 • gradivo Erasmus+ projekta EXULI, ki je namenjeno izobraževalcem, socialnim delavcem, mediatorjem in psihologom, ki bi želeli izboljšati svoje spretnosti pri delu z migranti.
 • dostop do platforme, ki je prav tako nastala v okviru enega od Erasmus+ projektov (EDUCATE). Na voljo je 5 modulov, ki so izobraževalcem v pomoč pri poučevanju matematično-logičnih spretnosti.
 • spletna stran “Learning@home Campaign”, ki je nastala v času epidemije koronavirusa in ponuja nasvete za delo od doma, ter omogoča dostop do spletnih usposabljanj, gradiv in nasvetov za uspešno poučevanje oin učenje od doma.

Resource Kit #2 je dostopen na tej povezavi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prvi nabor gradiv oz. Resource Kit#1 je na voljo na tej povezavi. Med drugim lahko:

 • spoznate spletno učno platformo, ki je nastala v okviru Erasmus+ projekta Digital Skills for All ter preizkusite gradiva, ki so nastala na temo opolnomočenja izobraževalcev za vključevanje IKT v učni proces;
 • preberete spletne dnevnike o prednostih in slabostih spletnega učenja,
 • pobrskate po naboru možnosti za učenje in poučevanje…

Vabljeni k ogledu in vseživljenjskemu učenju!


Objavljeno 16. 4. 2020
E-izobraževanje za digitalno družbo
ZA ZAČETNIKE - Publikacija/priročnik o e-izobraževanju

Preberite in uporabite posodobljeno publikacijo E-izobraževanje za digitalno družbo. Avtorji z vsebino naslavljajo temeljne vsebine e-izobraževanja, obravnavajo načine in metode, ki predstavljajo nove priložnosti za inovativne pristope v učenju in poučevanju. Več si preberite na spletni strani EPALE.


Objavljeno 9. 4. 2020
Upskillead e-Academy
Vključevanje IKT kompetenc v učni proces

V projektu Upskillead e-Academy so si partnerji zastavili cilj, da posodobijo kompetence izobraževalcev odraslih na področju IKT in vključevanje le teh v učni proces. V projektu so pripravili in razvili seznam ključnih kompetenc, kurikulum in učno gradivo, sistem Open badges za ugotavljanje kompetenc, e-platformo z e-Akademijo ter program z e-gradivi za razvoj izobraževalcev odraslih. Spletni tečaji (varnost na spletu, uporaba družbenih omrežij pri poučevanju, interaktivna tabla, itd.) so uporabni tudi za izobraževalce na drugih področjih, za dostop je potrebna predhodna prijava.


Objavljeno 1. 4. 2020
Razlagamo.si
ZA ZAČETNIKE - skupna izobraževalna podporna točka

V okviru točke delujejo POGOVORI učenec – učitelj (namenjeni individualnemu reševanju manjših problemov in evidentiranju vprašanj) in GRADIVA – RAZLAGE za samostojno delo (tu bo mogoče najti rešitve zastavljenih problemov, video material, povezave in druga dodatna gradiva).


Objavljeno 27. 3. 2020
Možnosti izvajanja predavanj in vaj na daljavo
ZA ZAČETNIKE - nasveti za uporabo

Na Fakulteti za matematiko in fiziko so pripravili navodila “Možnosti izvajanja predavanj in vaj na daljavo“. Pripravljene vsebine so kratke in konkretne.
Za izvajanje interaktivnih predavanj predlagajo naslednje načine:


Objavljeno 26. 3. 2020
Google on-line orodja
ZA ZAČETNIKE - nasveti za uporabo

Začasno središče informacij in orodij za pomoč učiteljem med krizo koronavirusa (COVID-19).

Teach from Home

On-line priročnik


Objavljeno 21. 3. 2020
eTwinning webinarji
ZA ZAČETNIKE - video 'tutorial'

Vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure razredne stopnje (25. 11. 2019)

Vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure tujih jezikov (6. 11. 2019)

Vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure matematike in fizike (23. 10. 2019)

Uporaba Google aplikacij za projektno delo (11. 4. 2018)

Pripravite video posnetek s pomočjo spletne kamere, snemalne naprave ali zaslona računalnika (29. 11. 2015)

Posodobljeno 26. 3. 2020
UNESCO
ZA ZAČETNIKE - Uporabna urodja

UNESCO je objavil seznam učnih orodij, platform in drugih virov, ki so lahko v pomoč staršem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, da olajšajo učenje na daljavo in zagotovijo interakcijo. Orodja so brezplačna, široko uporabna in učinkovita.

Veliko članov Unescove svetovne mreže učnih mest (GNLC) po vsem svetu se sooča s hudimi izzivi zaradi koronavirusa (COVID-19). Ti izzivi vključujejo rekordno število otrok in mladostnikov, ki niso v šoli ali na univerzi zaradi začasnega prepovedi delovanja, zavoljo ukrepov, ki so jih vpeljale vlade, da bi upočasnile širjenje virusa. Z namenom nudenja podpore in osnovnih smernic so v okviru projekta pripravili več informacij in uporabnih povezav.


Objavljeno 20. 3. 2020
Spletna delavnica o delu z Office 365 in
Microsoft Teams
ZA ZAČETNIKE - Predstavitev na voljo

Programa Office 365 in Microsoft Teams je mogoče uporabiti tudi za poučevanje na daljavo. V programu je mogoče ustvariti razrede, skupine znotraj razredov, izvajati predavanja v živo, deliti gradiva, povezovati vsebine, preverjati znanje, komunicirati s posameznimi učenci, itd..

Predstavitev je na voljo na povezavi.


Objavljeno 20. 3. 2020
ALL DIGITAL Stay at Home Digital Toolkit
ZA ZAČETNIKE - Povezave in koristni nasveti

Organizacija All Digital je organizacija, ki aktivno deluje na področju približevanja digitalnih orodij splošni javnosti in sodeluje v mnogih Erasmus+ projektih.

ALL DIGITAL Week je njihova letna kampanja za digitalno vključevanje in opolnomočenje, ki poteka v digitalnih kompetenčnih centrih, knjižnicah, skupnosti, šolah in drugih krajih po Evropi. Vsako leto pomaga 100.000 Evropejcem, da se učijo in se navdihujejo, kaj lahko tehnologija naredi zanje. Letos so v okviru kampanje, zaradi nastalih okoliščin, pripravili Stay at Home Digital Toolkit, ki nudi številne povezave in koristne nasvete za delo ter učenje doma.


Objavljeno 20. 3. 2020
Priročnik za kombinirano učenje
Na voljo za uporabo

Zelo praktično naravnan priročnik za izobraževalce odraslih, ki je nastal na podlagi njihovih potreb, je namenjen tako začetnim kot izkušenim uporabnikom tudi na drugih področjih poučevanja. V osmih poglavjih naslavlja kombinirano učenje, kombinirane učitelje, vodje, kombinirane udeležence, tehnologije ter vrednotenje in zajema naslednje kombinirane aktivnosti: predstavitve, podkaste, videe, dokumente, igre, iskanje. Vključuje tudi primere dobrih praks in kot tak deluje stimulativno na vse uporabnike. Priročnik dopolnjuje še spletna stran, kamor uporabniki naložijo vse aktivnosti in dokumente.

Spletna stran projekta (UPI Žalec)
Priročnik


Objavljeno 20. 3. 2020
Priročniki za učitelje o uporabi spletnih orodjih
ZA ZAČETNIKE - Na voljo za uporabo

Priročniki so dosegljivi na spletni strani EPRP.

1. V priročniku so predstavljene štiri spletne aplikacije: Plickers – omogoča pripravo kartic, s katerimi sproti preverjamo znanje učencev; Kahoot – okolje, kjer pripravljamo zabavne kvize, v katerih vsi radi sodelujejo; Nearpod – okolje za pripravo interaktivnih predstavitev z vmesnimi aktivnostmi; QR-code – omogoča ustvarjanje QR-kod, za katerimi se skrivajo zanimive naloge.

2. Predstavljene aplikacije temeljijo na medsebojnem sodelovanju, učenju, spremljanju napredka učencev in vrednotenju: Actionbound – multimedijski vodnik za pripravo lova na zaklade; Padlet – orodje, ki deluje kot oglasna deska; Socrative – orodje za formativno spremljanje s pomočjo kvizov, anket itd.; Edmodo – spletna učilnica, narejena po vzoru družbenega omrežja Facebook.

3. Aplikacije in spletna okolja v priročniku so namenjena predvsem doseganju višjih taksonomskih ciljev, saj pri učencih spodbujajo predvsem ustvarjalnost in motivacijo za delo. Predstavljene aplikacije temeljijo na spodbujanju ustvarjalnosti, kreativnemu izražanju, sodelovanje. Aplikacije, ki so v priročniku predstavljene: Microsoft PowerPoint – spletno okolje za ustvarjanje interaktivnih prosojnic itd; Prezi – spletno okolje, namenjeno ustvarjanju animiranih predstavitev; Make Beliefs Comix – spletno okolje za izdelavo stripov; Book Creator – spletno okolje za oblikovanje e-knjig idr.


Za delo z učenci

Objavljeno 9. 4. 2020
Časoris
Spletni časopis za otroke

Časoris je spletni časopis za otroke. V njem otroci, učitelji, novinarji in strokovnjaki objavljajo prispevke iz lokalnega okolja, sveta in šole. Napisani so v jeziku, ki je prijazen otrokom, in pospremljeni so z vprašanji za razmislek.


Objavljeno 6. 4. 2020
Učne priprave za poučevanje o družbenih medijih
Priročnik z učnimi pripravami

Dokument, ki vsebuje učne priprave za poučevanje različnih vsebin s področja družbenih medijih. Namenjen je poučevanju srednješolcev (14 – 19 let). Posamezna učna priprava vključuje povezave do spletnih strani ter delovne liste, ki so v pomoč pri razlagi snovi.

V osnovi je priročnik oblikovan za delo v razredu, ki pa ga lahko z manjšimi prilagoditvami uporabite za delo na daljavo.


Objavljeno 2. 4. 2020
Brezplačne vsebine za šole v času COVID-19
Izbor številnih brezplačnih, prostodostopnih vsebin in različnih orodij za takojšnjo uporabo

Obširen seznam (urejen po abecednem redu) brezplačno dostopnih orodij za poučevanje na daljavo, ki se redno posodablja. Seznam vključuje kratek opis orodja.

Podjetja za izobraževalno tehnologijo so v času koronavirusa svoja orodja približala učiteljem, da so jim v pomoč pri poučevanju na daljavo, in sicer tako da omogočajo brezplačno uporabo sicer plačljivih orodij oz. so dvignila omejitve za storitve in/ali dodajo premium funkcije brezplačno.

Spletna stran


Objavljeno 31. 3. 2020
Ministrstvo za kulturo - Kulturni bazar
Izbor kulturno-vzgojnih vsebin

Na spletni povezavi je objavljen izbor kulturno-vzgojnih vsebin, ki so ga na Ministrstvu za kulturo v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar pripravili v sodelovanju s kulturnimi ustanovami po vsej Sloveniji. Predstavljene spletne vsebine so koristne za vse, ki v tem času načrtujete dejavnosti za otroke in mlade, obenem pa ponujajo različne možnosti za vključitev kulturnih vsebin v pouk na daljavo.

Kulturno-vzgojno ponudbo bodo v sodelovanju s kulturnimi ustanovami sproti dopolnjevali na www.kulturnibazar.si. Bodite pozorni na to, da so nekatere vsebine na voljo le omejen čas, podrobnejše informacije najdete na straneh posameznih ustanov. Vse zbrane spletne vsebine so dostopne brezplačno.


Objavljeno 31. 3. 2020
Zbirka on-line orodij
Odprta izobraževalna platforma

Na spletni strani projekta, pri katerem so se partnerji (UPI Žalec) ukvarjali kako z uporabo IKT sprožiti primarno motivacijo za učenje pri nižje izobraženih, boste na enem mestu našli veliko uporabnih e-orodij, namenjenih za različno uporabo (priprava interaktivnih predstavitev, učenje jezikov, spletne table, interaktivne igre …).

Izobraževalna platforma


Objavljeno 30. 3. 2020
British Council - brezplačna učna gradiva
Za učitelje in učence

V času COVID-19, z namenom učne podpore, je tudi British Council vzpostavil spretno stran kjer boste našli široko paleto učnih gradiv, s pomočjo katerih boste lahko napredovali in izboljšali svoje znanje angleškega jezika.

Na spletnem mestu LearnEnglish Kids imajo podporo tudi za starše osnovnošolskih otrok in učno podporo za najstnike na LearnEnglish Teens.


Objavljeno 26. 3. 2020
On-line platforma za učenje nemškega jezika
Za učitelje in učence

Platforma je namenjena učencem nemškega jezika in je bila nadgrajena z vsebinami za učitelje. Učitelji imajo tako na voljo številna orodja za poučevanje nemškega jezika (poleg vsebin, gradiv, so na voljo tudi bolj interaktivna orodja kot so kvizi, ankete …).
Vsem, ki si želijo izpopolniti znanje nemškega jezika (učenci, dijaki, študenti) platforma omogoča vsebine, ki privedejo do nivoja znanja B2.
Za uporabo je potrebna registracija.


Objavljeno 25. 3. 2020
On-line platforma za učenje tujih jezikov
Na voljo vsebine za 16 jezikov

Rezultat projekta Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šola je on-line platforma za učenje tujih jezikov (16 jezikov). Tečaj vsebuje preučevanje primerov, videoposnetke, on-line module in naloge tipa reševanje problemov na štiri oči.
Uporaben je za različne izobraževalne institucije, za zaposlene v turistični in gostinski industriji in za kogarkoli, ki želi izboljšati medkulturne jezikovne kompetence.
Za uporabo platforme je potrebna enostavna predhodna registracija.

SPLETNA PLATFORMA


Objavljeno 25. 3. 2020
On-line interaktivno orodje za razvoj mehkih veščin
Področje gradbeništva

On-line interaktivno orodje za učenje razvoj mehkih veščin (timsko delo, komunikacija, vodenje, reševanje problemov) na področju gradbeništva (področje poklicnega in strokovnega usposabljanja). Za vsako od veščin je predvidenih 5 scenarijev, ki jih dijaki rešujejo.

Orodje je bilo razvito v okviru projekta GZS – Soft Skills for Hard Hats, Developing managerial skills for construction workers.


Objavljeno 20. 3. 2020
Uporaba metode obrnjenega učenja
Na voljo: priročnik in tečaji Flipped learning

Gre za testiranje in uporabo metode obrnjenega učenja v izobraževanju odraslih, ki ga je moč aplicirati tudi na druga področja. Za to metodo je značilno, da udeleženci s pomočjo video posnetkov, interaktivnih gradiv in spletne učilnice znanje usvojijo doma, nato usvojeno vadijo in poglobijo (navadno med uro, zdaj lahko na druge načine). Metoda je primerna tako za tiste, ki za usvajanje novega znanja rabijo nekoliko več časa, kot za tiste, ki zaradi obveznosti ne morejo pogosto obiskovati klasičnih predavanj. Ker gre za kombinacijo spletnega in klasičnega učenja, je vedno na voljo tudi pomoč predavatelja.

Spletna stran projekta LU Velenje- iFlip – Flipping the Classroom in Adult Education
Tečaji, spletni katalogi
Blog


Objavljeno 20. 3. 2020
Gradiva za srednje šole - področja: naravoslovje, matematika, tehnika
Na voljo: učne priprave

V učnih pripravah, ki so jih pripravile partnerske šole v okviru projekta STEAM (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana) lahko uporabite pri naravoslovju, matematiki in tehniki. Učne priprave so na voljo tudi v Word obliki, zato lahko posamezna poglavja povzamete in prilagodite vašem načrtu učenja na daljavo (ne pozabite na vir).
Vsebine, ki so na voljo:

 • od Mercatorjevih zemljevidov do Google Street view-a,
 • od Demokrita do kvarkov,
 • od Pehra Wilhem Wargentina do Luninega mrka 27. julija 2018,
 • od Marconija do mobilnih aplikacij,
 • od Henika Pomorščaka prek epa Luzijada do Evrope v spremembah,
 • od Hemana Potočnika Noordninga do satelitov.

Učne priprave

Platforme

Objavljeno 20. 4. 2020
Digitalna univerza -
Didaktična in digitalna oz. multimedijska podpora poučevanju
na daljavo

Univerza v Ljubljani je s projektom Digitalna UL pričela s sistematično modernizacijo študijskih programov z možnostjo uporabe IKT in drugih tehnologij z uporabo obogatenih, inovativnih metod in pristopov v procesu učenja ter poučevanja. S projektom oblikujejo inovativne didaktične pristope, gradijo skupnost usposobljenih izvajalcev in razvijajo pripomočke za učitelje. Nudijo tako didaktično kot tudi digitalno oz. multimedijsko podporo profesorjem in študentom.

Na spletni povezavi je zbrano gradivo, ki pride prav v času izvajanja učenja in poučevanja na daljavo – kako uporabiti različna orodja za delo na daljavo in primeri dobre prakse sodelujočih v projektu.


Objavljeno 3. 4. 2020
Evropska komisija -
Prostodostopni spletni učni viri

Odkrijte velik izbor spletnih virov in orodij za učence, učitelje in vzgojitelje med izbruhom COVID-19.

Spletna stran


Objavljeno 30. 3. 2020
Zavod RS za šolstvo
Podpora učiteljem za izobraževanje na daljavo

Zavod RS za šolstvo predstavlja video posnetke/priporočila za učitelje za izobraževanje na daljavo. Trenutno je na voljo serija krajših posnetkov s priporočili za izobraževanje na daljavo. Vsebina se sproti dopolnjuje, zato so učitelji vabljeni k spremljanju spletne strani.

Spletna stran z vsebinami


Objavljeno 27. 3. 2020
eTwinning
ZA ZAČETNIKE - Virtualna skupnost šol

Za potrebe povezovanja in hitrejšega prenosa informacij in znanj med šolami in vrtci v času izrednih razmer, smo na portalu eTwinning Live odprli tri Skupine eTwinning za posamezni izobraževalni nivo. Virtualni prostor v posamezni skupini je namenjen izmenjavi dobrih praks, objavi aktualnih vsebin, predstavitvi učinkovitih sodelovalnih orodij, mreženju s tujimi organizacijami in možnosti vzpostavitve novih partnerstev Erasmus+ in eTwinning, povezovanju in vprašanjem glede trenutnih izzivov.

Kako vstopimo v Skupino eTwinning?

Oglejte si video vodnik eTwinning ali sledite navodilom, ki so na voljo v PDF formatu.

Vpišite se na eTwinning Live in v iskalniku poiščite vašo Skupino:

 • Distance learning in primary schools,
 • Distance learning in secondary level schools ali
 • Educational activities for pre-school children (Skupina eTwinning za vzgojitelje predšolskih otrok).


Objavljeno 20. 3. 2020
SIO portal
ZA ZAČETNIKE - Na voljo videi za učitelje

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih so nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo. Zato so se na Portalu Slovensko izobraževalno omrežje odločili, da bodo predstavili vsebine (video posnetki, priporočila za učitelje za izobraževanje na daljavo, kjer sta učitelj in učenec fizično ter tudi časovno ločena) in tako učiteljem olajšali delo z učenci. Vsebine sproti dopolnjujejo.

POVEZAVA

O izobraževanju na daljavo s svetovalci ZRSŠ v SIO skupnostih


Posodobjeno 3. 4. 2020
EPALE
Izobraževanje odraslih

Tudi na EPALE smo se v obdobju epidemije koronavirusa prilagodili razmeram in se še bolj usmerili k priložnostim za e-učenje. Na platformi je z aprilom začel delovati poseben prostor, kjer najdete nabor prispevkov, ki so vezani na IKT kompetence, projekte, ki vključijejo uporabo sodobnih tehnologij ali e-gradiva oz. ideje, kako si lahko v tem kriznem času s sodobno tehnologijo pomagate pri učenju in poučevanju. Zbrane prispevke najdete pod zavihkov »Priložnosti za e-učenje v času epidemije COVID-19«.