Cmepius

Svet v učilnici – WIC

World in Classroom (WIC)

Svet v učilnici (World in Classroom) je nacionalni projekt za študente, ki prihajajo v Slovenijo preko programa Erasmus+, CEEPUS, bilateralnih sodelovanj ali drugih programov in iniciativ ter želijo prinesti mednarodno izkušnjo v slovenske šole, vrtce ali druge izobraževalne institucije.

Za študenta je to odlična priložnost, da slovenskim učencem, učiteljem, dijakom, otrokom, vzgojiteljem predstavi sebe, svojo državo, kulturo in jezik, obenem pa tudi sam spozna slovenski sistem vzgoje in izobraževanja iz praktičnega vidika. Poleg mednarodne dimenzije, ki jo prinaša tovrsten obisk, slovenski učenci oz. dijaki pridobijo neposredne informacije o priložnostih in koristih študija ali prakse v tujini. Šola ali vrtec pa z obiskom tujega študenta ustvarita bolj privlačen, kreativen, drugačen vsakdanjik in morebiti tudi navežeta stike za nova sodelovanja.

Gostite študenta iz tujine

in odprite vrata vaše šole/vrtca svetu! Pridružite se projektu Svet v učilnici! WiC letak

PRIPRAVILI SMO:
Vzorčna priprava učnega načrta za študenta

Pobuda Svet v učilnici je koordinirana s strani CMEPIUS-a.

Oglejte si predstavitev in uspešne WiC zgodbe:

Cilji projekta

 • popestritev kurikula in vključevanje evropske/mednarodne dimenzije v izobraževanje,
 • izboljšanje medkulturnega dialoga,
 • seznanitev tujih študentov s slovensko kulturo in šolskim sistemom,
 • obogatitev izkušnje mednarodne mobilnosti,
 • spoznavanje držav Evrope in ostalega sveta,
 • informiranje učencev in dijakov o evropskih programih mobilnosti,
 • spodbuditev učencev in dijakov k izmenjavi, praksi ali študiju v tujini.

Prijava

Osnovna, srednja šola, vrtec oz. študent oddajo e-prijavo. Ob prijavi za sodelovanje v projektu navedeta želje, želene veščine in okviren čas izvedbe obiska na šoli. Prijave obeh strani zbira CMEPIUS, ki tudi opravi izbor študentov in obvesti šolo o dodeljenem študentu. Povezovanje študentov in organizacij ažurno opravljamo dvakrat letno novembra in februarja, ob prihodu študentov v Slovenijo. V vmesnih obdobjih pa le ob zadostni prijavi študentov.

Kako poteka projekt v praksi?

Oglejte si vtise šol gostiteljic

OŠ Dramlje
Phoebe s Škotske

OŠ Slivnica pri Celju
Veronika iz Rusije

OŠ Grad
Chisato z Japonske

OŠ Toneta Okrogarja
Chisato z Japonske

Vrtec Vrhnika
Zuzana in Monika s Slovaške

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana
Veronika iz Rusije

Študenti lahko sodelujejo na šolah in v vrtcih na različne načine:

 • kot asistenti pri šolskih predmetih (npr. tuji jezik, geografija, zgodovina, podaljšano bivanje, krožki, itd.),
 • skupaj z razredom izpeljejo projekt s poljubno tematiko,
 • izvedejo kratko predstavitev svoje države/mednarodne mobilnosti/drugo na dogodkih šole ali na drugih izven šolskih dejavnosti,
 • pripravijo fotografsko/slikarsko razstavo, prispevajo k digitalnim vsebinam,itd.,
 • ter še mnogo drugih aktivnosti, ki so povezane s šolskim življenjem.

Šola/vrtec in študent se individualno dogovorita o poteku in dolžini obiska. Vsebine predstavitve se oblikujejo na podlagi predlogov in pričakovanj tako šole kot študenta.

Obveznosti šole po odhodu študenta

Šola študentu izda potrdilo o sodelovanju. Študent s strani nacionalne agencije (CMEPIUS) prejme simbolično nagrado.
Ob koncu sodelovanja šola posreduje CMEPIUS-u kratek komentar o izkušnji in vtisih ter morebitno gradivo o obisku (npr. fotografije, članek, spletna stran).
Gradivo bo (z dovoljenjem šole/vrtca) uporabljeno v publikacijah in spletnih medijih CMEPIUS-a.

Obveznosti študenta po opravljenem obisku

Študent izpolni in lastnoročno podpiše Zahtevek za povračilo stroškov (Request for reimbursement), priloži potrdilo o sodelovanju z gostujočo šolo, kopije računov (vozovnic) in jih najkasneje v 30 dneh po opravljenem obisku po navadni pošti pošlje na CMEPIUS.

Obveznosti CMEPIUSa po opravljenem obisku

CMEPIUS najkasneje v 30 dneh po pregledu Zahtevka za povračilo stroškov in kratkega vsebinskega poročila študentu na njegov transakcijski račun povrne nastale stroške.