Cmepius

Aktualno

Nazaj na eTwinning osnovno stran

Spomladanska kampanja eTwinning 2020
Posadimo drevo eTwinning!

Sodelujte v spomladanski kampanji eTwinning in na šolskem/vrtčevskem dvorišču posadite drevo eTwinning.

V okviru letne teme, 15. obletnice programa in spomladanske kampanje eTwinning, bo v Sloveniji in na Malti potekala pobuda »Posadimo drevo eTwinning!«.

V okviru pobude vabimo vse šole in vrtce, ki sodelujete v eTwinningu, da v času od 1. 3. do 31. 5. 2020 posadite na šolskem/vrtčevskem dvorišču drevo eTwinning.

Na Nacionalni svetovalni službi eTwinning bomo veseli vaše fotografije ali kratkega video posnetka, ki bo nastala/l ob posaditvi drevesa po vaši želji.

Fotografijo s podatki šole, vrste drevesa in kratkim pripisom želje, sporočila za naš planet v prihodnje, pošljite na elektronski naslov  etwinning@cmepius.si do konca maja 2020.

Vse fotografije bodo objavljene na FB strani eTwinning Slovenija in Skupini eTwinning Live »Our eTwinning tree-Malta and Slovenia«.

Za vse sodelujoče so pripravljene praktične nagrade. Vaša vprašanja pa so dobrodošla na etwinning@cmepius.si.

Vabljeni k sodelovanju!

Ali poznate priložnosti, ki jih ponuja šolam in vrtcem portal School Education Gateway?

Portal, v slovenskem jeziku, je namenjen ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem, snovalcem politike, strokovnjakom in drugim nepedagoškim delavcem v šolstvu, ki jih zanima razvoj evropske šolske politike ter novi ukrepi na področju izobraževanja.

Portal predstavlja bogat vir strokovnih mnenj o šolstvu v Evropi, člankov, intervjujev, publikacij, učnega gradiva in priročnikov za delo v razredu.

Poleg tega ponuja brezplačne možnosti profesionalnega razvoja v sklopu spletnih tečajev Teacher Academy ter spletnih seminarjev.

Na portalu boste našli informacije o priložnostih Erasmus+ v obliki kataloga tečajev, v katerem so zbrane informacije o ponudbi usposabljanj na delovnem mestu, priložnosti za izmenjavo in ponudbe za začetek sodelovanja v strateških partnerstvih Erasmus+ KA2.

Ne prezrite tudi evropske zbirke orodij za šole, ki spodbuja vsešolski pristop k izboljšanju vključenosti in preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja. V zbirki orodij so zbrani podatki, dokumenti in dobre prakse sodelovalnih pristopov v šolah in šolskih okoliših, ki se lahko uporabijo v različnih šolskih kontekstih.

Vabljeni k ogledu portala School Education Gateway.

Priročnik za koordinatorje Erasmus+ o uporabi portala eTwinning

Vabimo vas k ogledu priročnika, ki je nastal na podlagi  smernic Evropske komisije pri povezovanju programov Erasmus+ in eTwinning.

Priročnik v slovenskem jeziku (pdf)
Priročnik v angleškem jeziku (pdf)

Vključevanje projektov Erasmus+ na portal eTwinning prinaša projektnemu timu prednosti, saj vam omogoča inovativne, interaktivne, z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo podprte popestritve projektnih aktivnosti tako v primeru mobilnosti kot v primeru partnerstev za izmenjavo med šolami. Portal npr. lahko uporabite kot sredstvo za stik s projektnimi partnerji, spletno učilnico, ki povezuje dijake in učence, arhiv dokumentov, sredstvo za diseminacijo projektnih rezultatov in zagotavljanje trajnosti projekta.

S priročnikom, ki je pred vami, želimo nazorno predstaviti smernice, možnosti in primere uporabe portala na področju projektov mobilnosti ter na področju strateških partnerstev Erasmus+. Ponujeni primeri in rešitve so le ena izmed možnih rešitev za vaš projekt. Kot snovalci projekta imate vso svobodo, da predlagane aktivnosti dopolnite ali prilagodite potrebam vaše šole ali vrtca.

Naj vam priročnik služi kot spodbuda za raziskovanje portala eTwinning.

Vrtec na potepu po Evropi – Mednarodni kontaktni seminar slovanskih držav eTwinning

29. 11.–1. 12. 2018 je v Ljubljani potekal mednarodni seminar na katerem smo gostili 50 vzgojiteljev iz Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Makedonije, Poljske, Slovaške, Srbije in Slovenije. Dogodek je bila odlična priložnost za profesionalni razvoj na področju mednarodnih projektov, krepitev medkulturnih kompetenc udeležencev ob mreženju in povezovanju s kolegi iz sorodno govorečih držav.

Oglejte si GALERIJO z dogodka

Move2Learn, Learn2Move: 5,000 dijakov in učiteljev spremljevalcev že odpotovalo po Evropi

Namen pobude Move2Learn, Learn2Move je mladim, ki so sodelovali v projektu eTwinning, omogočiti potovanje po Evropi, posamično ali skupaj z razredom.
Podporna mreža programa eTwinning je v vsaki državi članici izbrala 5.000 zmagovalcev, ki so upravičeni do potovanja v letu 2018. Dijaki se že vračajo s potovanj polni vtisov, in pričajo o tem da potovanja nedvomni vplivajo na krepitev njihovih medkulturnih in socialnih kompetenc.

13 dijakov in dijakinj iz Turčije

je spoznalo Notranjsko, Ljubljano in Gorenjsko.

Primer dobre prakse slovenske šole si lahko ogledate na povezavi.
Koordinatorica nagrajenega projekta eTwinning na ŠC Postojna, Lidija Mlakar, potrjuje da so “projekti vedno znova dokaz, da dobro sodelovanje in prijateljstvo ne poznata meja. Mostove med narodi, verstvi in kulturami gradi Človek med ljudmi – gradijo jih človekova duša, njegovo srce in njegov občutek za sočloveka“.

Več na School Education Gateway

Nova evropska pobuda DiscoverEU

DiscoverEu je nova pobuda Evropske komisije, ki bo to poletje omogočila 15.000 mladim, starim 18 let, potovanja po Evropi.

Cilj pobude je spodbuditi mlade k raziskovanju Evrope, razumevanju evropske raznolikosti, uživanju v bogati evropski kulturi, širjenju obzorij in krepitvi medkulturnih kompetenc.

Pravila igre:

  • V pobudi lahko sodelujejo državljani Evrope, stari 18 let (rojeni med 2. 7. 1999 in 1. 7. 2000).
  • Rok za oddajo prijave je 26. 6. 2018 (do 12:00:00).
  • Potovanje bo potekalo med 9. 7. in 30. 9. 2018, začeti se mora v eni od držav EU.
  • Dolžina potovanja je od 1 do vključno 30 dni. Obišče se lahko največ 4 države EU.
  • Udeleženci lahko potujejo sami ali v skupini (max 5 oseb/skupino).
  • Ob prijavi bodo udeleženci morali odgovoriti na nekaj kratkih vprašanj na temo evropskega leta kulturne dediščine 2018 in pobud EU za mlade.

Podrobnosti o pobudi in prijavnico najdete na spletni strani pobude.

Vabljeni, da obvestite vaše dijake o možnosti odkrivanja Evrope!

Arhiv

2017

Pobuda Move2Learn, Learn2Move

Profesorji in dijaki srednjih šol, ki sodelujete v eTwinningu, vabljeni k sodelovanju v pobudi Move2Learn, Learn2Move!

Ob 30. obletnici programa Erasmus Evropska komisija ponuja nove možnosti potovanja in odkrivanja Evrope za mlade.

Evropska komisija objavlja ob praznovanju 30. obletnice Erasmus-a kampanjo ‘Move2Learn, Learn2Move! Glavni cilj kampanje je ozaveščanje dijakov o pomenu vključenosti. Pobuda bo omogočila dijakom, starim 16 let in več, ki sodelujejo/so sodelovali v sodelovalnih, izobraževalnih, šolskih projektih eTwinning, priložnosti potovanja in odkrivanja evropskih držav. Ocenjuje se, da bo pobuda omogočila mobilnost od 5000 do 6000 evropskim dijakom.

Komu je pobuda namenjena?
Kampanja omogoča dijakom (16 let+) in njihovim profesorjem, ki sodelujejo v projektih eTwinning, pridobitev vozovnic za potovanja po Evropi.

Kdo lahko sodeluje v pobudi?
V kampanji lahko sodelujejo udeleženci eTwinning projektov s srednjih šol, ki:
– so registrirali/bodo registrirali projekt med 1. januarjem 2016 in 30. majem 2017,
– so pridobili/bodo pridobili znak kakovosti med 1. septembrom 2016 in 30. junijem 2017. Profesor, ki je za projekt že prejel/zaprosil za znak kakovosti lahko ponovno odpre vlogo in dopolni prijavo za namene kampanje “Move2Learn, Learn2Move”.
– Kandidati imajo možnost prijave potovanja razreda, obisk projektnega partnerja v tujini ali individualno potovanje posameznika.
– V kampanji Move2Learn lahko sodelujejo le dijaki stari 16 let ali več na dan 31. december 2017.
– Projekti/potovanja morajo izkazovati dimenzijo vključenosti.

Kriteriji ocenjevanja
Projekti bodo ocenjeni na podlagi:
1) 6 kriterijev za pridobitev znaka kakovosti (skupno največ 30 točk):
– Pedagoške inovacije (maksimalno 5 točk),
– Integracija v šolski kurikul (največ 5 točk),
– Komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami (največ 5 točk),
– Sodelovanje med partnerskimi šolami (maksimalno 5 točk),
– Uporaba tehnologije (največ 5 točk),
– Rezultati, vpliv in dokumentacija projektnega gradiva (največ 5 točk).
2) ali je razred že potoval v tujino (0 točk) ali razred še nikoli ni potoval v tujino (5 točk).
3) v kolikšni meri se projekt in/ali izlet razreda dotika teme vključevanja, kot je opisano v Prilogi 2 (največ 5 točk).
4) ali bodo udeleženci potovali kot skupina v obliki šolskega izleta (1 točka) ali individualno kot posamezniki (0 točk).
Vloge, ki bodo dosegle manj kot 21 točk, bodo avtomatično zavrnjene.

Max. vrednost vozovnice za potovanje

Izbrani kandidati bodo prejeli le vozovnice za izbrane destinacije. Vse ostale stroške (nastanitev, zavarovanje, bivanje) krijejo iz lastnih sredstev.
Max. vrednost dodeljene vozovnice na posameznika je 350 €.

Izjema so:
– potovanja na Ciper, Malto, Islandijo in v oddaljene regije (glejte razpis),
– primeri, ko domači potni stroški do glavne železniške postaje, avtobusne postaje ali letališča, iz katerega bodo dijaki/profesorji potovali v tujino, presegajo 100 €,
– ko gre za potovanje razreda k projektnemu partnerju.

Prijavna dokumentacija
Pravila prijave
Priloga I – Mladi z manj možnostmi
Priloga II – Dimenzija vključenosti

Rok za prijavo je 30. junij 2017.
Profesorji oddajo prijavo v sklopu nacionalnega znaka kakovosti na platformi eTwinning Live.
Prijavo lahko oddajo le profesorji, udeleženi v upravičenem projektu. Ocenjevanje in izbor prijav bosta potekala v juliju 2017. Zmagovalci kampanje bodo razglašeni v začetku avgusta 2017. Potovanja bodo možna od avgusta 2017 do 31. decembra 2018.

Kontakt: maja.abramic@cmepius.si, 01/620 94 52

School Education Gateway –
Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje

Evropska komisija je razvila portal za institucije, ki delujejo na področju šolskega izobraževanja, School Education Gateway, kjer najdete:

• strokovna mnenja in RAZISKAVE s področja šolstva,
• NOVICE s področja šolske politike in prakse v Evropi ter
• PUBLIKACIJE, priročniki in izobraževalno gradivo.

Poleg tega omogoča portal tudi iskanje tečajev in ponudbe za »job shadowing« v okviru KA1 – Učne mobilnosti posameznikov. Portal nudi tudi iskalnik potencialnih partnerjev za KA2 – Strateška partnerstva.
Institucije na portalu lahko objavljajo tudi ponudbe svojih tečajev oz. pripravljenost za gostitev evropskih kolegov na usposabljanju na delovnem mestu na svoji instituciji.
Osnovni namen portala je povezovanje med evropskimi šolskimi institucijami, obenem pa Evropska komisija želi, da portal postane tudi vir informacij za področje šolstva.
Obiščite portal in si poiščite partnerje za razvoj svoje projektne ideje ali si oglejte možnosti, ki jih nudi Evropa za vaš profesionalni razvoj.
School Education Gateway je dostopen tukaj.

2016

Pridružite se nam na delavnici eTwinning od A do Ž 2016

Pričnite novo šolsko leto v duhu mednarodnega sodelovanja in povezovanja, opremljeni z znanjem o projektnem sodelovanju!

Dvodnevna delavnica za slovenske učitelje in vzgojitelje bo potekala 25. in 26. avgusta 2016 v Rimskih Toplicah (Rimske terme, Toplice 10, 3272 Rimske Toplice). Delavnico organizira Nacionalna svetovalna služba eTwinning v sodelovanju z eTwinning ambasadorji.

Komu je delavnica namenjena?
Na delavnico se lahko prijavijo učitelji OŠ, SŠ vseh predmetnih področji in vzgojitelji predšolskih otrok ter ostalo pedagoško osebje.

Vsebina delavnice?
Na delavnici bodo obravnavane naslednje teme: Programa Erasmus+ in pobuda eTwinning, predstavitev primerov dobrih praks, portal eTwinning, projektni management, zagotavljanje kakovosti v projektih eTwinning.

Učitelji/vzgojitelji, ki so se udeležili delavnice v letih 2014 in 2015 niso upravičeni do prijave.
Zaradi velikega zanimanja, se dogodka ne moreta udeležiti 2 učitelja z iste šole.
Stroške kotizacije, namestitve in poti krije v celoti CMEPIUS.

Program

Za prijavo izpolnite e-prijavni obrazec

Prijave zbiramo do 17. 5. 2016 oz. do zapolnitve prostih mest.

Odobreni kandidati bodo o podrobnostih glede dogodka obveščeni v tednu med 23. do 27. 5. 2016.

Vsa dodatna vprašanja so dobrodošla na etwinning@cmepius.si.

Vabljeni k prijav,
ekipa eTwinning

2015

Nagrajenci natečaja eTwinning 2015

V okviru kampanje Tedni eTwinninga in ob praznovanju 10. obletnice eTwinninga smo slovenske šole in vrtce povabili k ustvarjanju kratke zgodbe na teme: Tudi naša šola je eTwinning šola, eTwinning praznuje 10. rojstni dan, Vse najboljše eTwinning. Do roka smo prejeli kar 9 kreativnih izdelkov, nagrade v posamezni starostni kategoriji pa so prejele naslednje šole:

Vsem sodelujočim in nagrajenim iskrene čestitke!

[slider naslov="Natečaj eTwinning 2015"]

V okviru kampanje Tedni eTwinninga in ob praznovanju 10. obletnice eTwinninga vas vabimo, da z vašim razredom/skupino ustvarite kratko zgodbo in z njo kandidirate na natečaju na eno izmed naslednjih tem: Tudi naša šola je eTwinning šola/ eTwinning praznuje 10. rojstni dan/ Vse najboljše eTwinning.

Pogoji sodelovanja

Sodelujejo lahko vrtci, OŠ in SŠ iz Slovenije, ki sodelujejo v programu eTwinning.
Dolžina zgodbe naj ne presega 8000 besed.

Format
Šole/vrtci imajo proste roke pri izbiri formata.

Nagrade
3 najboljše zgodbe v 3 starostnih kategorijah (3-11, 12-15, 16-19 let) bodo nagrajene s praktičnimi nagradami.

Rok oddaje
Izdelke pošljite v elektronski obliki na e-naslov etwinning@cmepius.si do 6. 11. 2015.

Kriteriji ocenjevanja:
• Izvirnost,
• uporaba zanimivih/neobičajnih IKT orodij,
• starostna kategorija otrok.

eTwinning Live

eTwinning je v septembru 2015  dobil novo podobo. Namizje eTwinning je nadomestil eTwinning Live, ki je še bolj živahen in bolj privlačen prostor za izmenjavo učnih praks, primerov projektov, priložnosti za poklicni razvoj ter iskanje projektnih partnerjev in kolegov.

Kaj prinaša eTwinning Live?
Čakajo vas nova orodja, novi profil ter nov koledar dogodkov. Največja novost pa je videokonferenčni sistem, ki učiteljem omogoči, da organizirajo in vodijo eTwinning spletne dogodke v živo.
Druga velika sprememba je ta, da bodo Skupine nadomestile Sobe za učitelje. Z novim eTwinning Live lahko vsak ustvari novo Skupino, če ta ni v navzkrižju z obstoječimi Skupinami (vključno z že delujočimi Skupinami, ki jih je odprla Centralna svetovalna služba). eTwinning spodbuja, da se učitelji s podobnimi interesi združijo s pomočjo strukturirane platforme, ki ima več orodij, kot stare Sobe za učitelje.
Nova domača stran eTwinning Live bo zbirala informacijske prispevke, pridobljene na podlagi stikov in posameznikov (tudi to je nova funkcija), tako da bodo eTwinnerji neprestano obveščeni o najnovejših dejavnostih svojih kolegov. Informacijski tokovi bodo bolj dinamični, socialno učenje pa bo lažje.

In kaj se bo zgodilo s tradicionalnimi dejavnostmi, ki so bile del Namizja?
Vse se bo ohranilo! Izobraževalni dogodki in Spletna predavanja, ki so vsako leto pritegnila na tisoče učiteljev, se bodo nadaljevala, njihova ponudba pa bo še bogatejša. eTwinnerji bodo še naprej na platformi iskali partnerje s prenovljenim brskalnikom ali s pomočjo forumov ter snovali projekte, kot običajno. Vendar pa smo se zelo potrudili, da smo izboljšali uporabnost vmesnika za uporabnike, zato smo prepričani, da bo novi eTwinning Live bolj intuitiven za uporabo.

Vabimo vas, da se še danes logirate in si ogledate novosti v vašem eTwinning profilu!

eTwinning Plus

Povežite se s šolami iz Ukrajine, Moldavije, Gruzije, Armenije, Azerbajdžana in Tunizije, preko portala eTwinning!

Kaj je eTwinning Plus?
Projekt eTwinning Plus je razširitev eTwinninga na nekatere sosednje države Evrope. Projekt je del sosedske politike Evropske komisije, ki že od leta 2004 vzpodbuja povezovanje in sodelovanje z državami v naši neposredni bližini.

Katere države sodelujejo v eTwinning Plus?
eTwinning Plus vključuje 6 držav: Ukrajino , Moldavijo, Gruzijo, Armenijo in Azerbajdžan , ki so del  Vzhodnega partnerstva ter Tunizijo, ki je del Evro-mediteranskega partnerstva (EUROMED).

Zakaj vključit še več držav v eTwinning?
eTwinning Plus podpira »sodelovanje ljudi«, kar je eden izmed ključnih ciljev sosedske politike Evropske komisije.  eTwinning je namreč pokazal, da je stik med šolami in učitelji v Evropi zelo koristno za vse vpletene posameznike – izobraževanje pa tisti ključni gradnik temeljev naše družbe.

Kako se povežem z novimi državami?
Zelo preprosto! Ob prijavi na eTwinning namizje, boste na strani vašega profila, v sklopu Moje eTwinning življenje, videli novo možnost, ki vam omogoča, da navedete, ali ste “Na voljo za eTwinning Plus partnerstvo?”.

Nacionalni eTwinning

S šolskim letom 2014/2015 lahko na portalu eTwinning prijavite tudi projekte s slovenskimi šolami.

Novim eTwinnerjem in manj izkušenim učiteljem bo nova priložnost v veliko korist, saj vam omogoča, da se v svojem jeziku seznanijo s sodelovalnim učenjem in platformo eTwinning preden se podate v mednarodne projekte.

Trenutno v pilotnem projektu sodelujejo: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija in Velika Britanija.

Projekti, ki bodo potekali v eni sami državi, ne morejo prejeti Evropskega znaka kakovosti. Vendar pa je mogoče priznanja in nagrade organizirati in podeliti na državni ravni.