Cmepius

Nagrade in priznanja

Nazaj na eTwinning osnovno stran

Znak kakovosti

Znak kakovosti eTwinning prejmejo učitelji/vzgojitelji, ki so sodelovali v uspešnih in kakovostnih projektih eTwinning. Kakovost določajo nacionalni in evropski standardi.

Evropski znak kakovosti je naslednja stopnja priznanja uspešnosti projekta, ki ga samodejno podeljuje Centralna svetovalna služba vsem projektom, v okviru katerih sta vsaj 2 partnerja prejela nacionalni Znak kakovosti.
Evropski znak kakovosti se od oktobra 2009 podeljuje le enkrat letno.

Evropski znak kakovosti je pogoj za udeležbo na natečaju za Evropske nagrade eTwinning.

Znak kakovosti

Kako pridobiti nacionalni znak kakovosti?

V kolikor menite, da si vaš projekt eTwinning zasluži posebno priznanje za uspešnost, se lahko prijavite za nacionalni znak kakovosti na eTwinning Live (pod zavihkom Projekti/gumb “Prijavite se za znak kakovosti”). Če menite, da si znak zasluži več projektov, v katerih ste sodelovali, pa izpolnite prijavni obrazec za vsak projekt posebej.

Kakšne prednosti prinaša znak kakovosti?

Znak kakovosti je priznanje učiteljem/vzgojiteljem in šolam/vrtcem, ki si prizadevajo za kakovost izobraževanja, pestrost poučevanja in odprtosti za mednarodno sodelovanje.

Kdo dodeljuje nacionalni znak kakovosti? Ali obstaja prijavni rok?

Prijave šol ocenjuje slovenska nacionalna svetovalna služba (NSS). S pričetkom šolskega leta 2010/2011 je za prijave določen prijavni rok. Prijave zbiramo vsako leto od 1. 9. do 31. 7. Po zaključku zbiranja prijav (v mesecu avgustu) sledi ocenjevalno obdobje. Ko bo vaša prijava potrjena ali zavrnjena, boste prejeli sporočilo na platformo eTwinning Live.

Pomembno! Znak kakovosti je predpogoj za pridobitev nacionalne nagrade. Za pridobitev nacionalne nagrade ni treba izpolnjevati posebnih obrazcev, dobitniki znaka kakovosti so avtomatično vključeni v izbor in bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti.

Bodite pozorni:

Vlogo za pridobitev znaka kakovosti oddate preko platforme eTwinning Live. Vaša vloga za znak kakovosti mora vsebovati natančen opis projekta, odgovorite podrobno na vsa zastavljena vprašanja (cca 150 besed za posamezno vprašanje).

Kakšna so merila za dodelitev Znaka kakovosti?

Projekt mora izkazovati odličnost na naslednjih področjih:

  1. Pedagoške inovacije in ustvarjalnost
  2. Umeščenost v kurikul
  3. Sodelovanje med partnerskimi šolami
  4. Ustvarjalna uporaba IKT
  5. Trajnost in prenosljivost
  6. Rezultati in koristi

eTwinning – Zlati kabel

Nacionalna svetovalna služba (NSS) eTwinning podeljuje nacionalno nagrado zlati kabel slovenskim šolam že vse od leta 2006. Nagrada je priznanje slovenskim šolam/vrtcem in učiteljem/vzgojiteljem za kakovost izobraževanja in odličnost na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

Zlati kabel se podeljuje zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, kreativne rabe IKT-orodij ter vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.
Vabljeni k ogledu nagrajenih projektov!

Točke za napredovanje

Za vsak zaključen eTwinning projekt lahko zaprosite za točke za napredovanje v VIZ nazive.