Cmepius

eTwinning

eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju ter strokovnemu razvoju šolskega osebja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

V akciji sodeluje danes že 680.000 učiteljev in vzgojiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo 206.000 šol in vrtcev iz 42 držav. eTwinning je bil zasnovan kot orodje za učitelje/vzgojitelje za iskanje partnerjev, a se je po več letih obstoja razvil v največjo virtualno evropsko skupnost poučevanja in učenja, ki omogoča profesionalni razvoj šolskega osebja, bogatitev pouka ter prispeva k večji kakovosti v izobraževanju.

Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju. Projekti eTwinning so lahko tudi prvi korak h kasnejšim kompleksnejšim mednarodnim projektom kot so npr. KA2 Partnerstva za izmenjavo med šolami.

Osrednje orodje je eTwinning portal, kjer najdete brezplačna orodja in nasvete za spletno sodelovanje. Evropski eTwinning portal je napredna večjezična spletna stran, ki nudi učiteljem/vzgojiteljem številna orodja za projektno delo, vključno z iskalnikom partnerjev, varnim delovnim okoljem ter primeri projektov, ki so učiteljem/vzgojiteljem in učencem v pomoč pri oblikovanju svojih projektov.

V akciji lahko sodelujejo vzgojitelji, učitelji kateregakoli predmetnega področja, ravnatelji, knjižničarji in ostalo šolsko osebje, ki delujejo na področju predšolskega, šolskega in srednješolskega izobraževanja ter učenci.

Prednost eTwinning projektov

Pomoč in podpora

Na evropski ravni je kontaktna točka Central Support Service v Bruslju (CSS).  Na nacionalni ravni so podporne točke za eTwinning Nacionalne svetovalne službe (NSS). V Sloveniji ima vlogo NSS Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS.

  1. Preprosta prijava projekta. Prijava ni povezana z nikakršnimi formalnimi postopki! Vse kar morate storiti je to, da se prijavite na eTwinning portal in tam poiščete partnerja ali podate predlog za vaš projekt. Z enim samimi klikom boste povezani s šolo na drugem koncu Evrope, brez neprijetnega izpolnjevanja prijavnih obrazcev!
  2. Projekti niso strogo časovno omejeni. Trajajo lahko 1 šolsko uro ali več šolskih let. Projekt začneta vedno 2 šoli partnerici. Tem se nato pridruži lahko poljubno število šol.

Posebnosti projektov: projekti ne prejmejo neposrednega financiranja ampak imajo učitelji koristi od storitev, usposabljanja, priznavanja in orodij, ki jih nudijo eTwinning nacionalne in evropske službe za podporo.

Kaj vam akcija eTwinning ponuja?

Aktivnosti nacionalne NSS

  • sodelovanje v projektih,
  • sofinanciranje udeležbe na strokovnih izobraževanjih,
  • udeležbo na eTwinning konferenci KONFeT,
  • nagrade zlati kabel najboljšim slovenskim eTwinning projektom,
  • nagrade na evropski ravni,
  • pomoč in svetovanje pri pripravi in izvajanju projektov.

Računalniška orodja za pedagoško delo

Indispensibletools

Spletna orodja za sodelovalno delo na daljavo (izmenjava idej, predstavitve, kvizi, slike, video, zvok, risanje, CC licenca)

Povezave

Evropska komisija

European School Net

Portal eTwinning

School Education Gateway

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij)

Slovensko izobraževalno omrežje SIO

Portal za izmenjavo izobraževalnih vsebinUčiteljska.net

Uporabna gradiva – publikacije CMEPIUS-a