Cmepius

Šolsko izobraževanje

Projekti mobilnosti, partnerstva in podporna orodja

Programi in podporna orodja omogočajo sodelovanje in mobilnosti različnih organizacij s področja šolskega izobraževanja. Področje zajema vrtce, osnovne in srednje šole, šolske centre, glasbene šole, dijaške domove, šole s prilagojenim programom in druge organizacije, ki so kakorkoli povezane s področjem – kot so občine, Zavod za šolstvo, kulturne organizacije idr. Podporna orodja – platforme omogočajo virtualno sodelovanje šol, iskanje partnerjev, nudijo različna orodja za komunikacijo med šolami ter informacije o usposabljanjih v tujini.
Objavljajo pa tudi strokovne vsebine namenjene profesionalnemu razvoju osebja in organizacij.

Namen aktivnosti programov in podpornih orodij je dvig kakovosti izobraževanja in organizacij ter usposobljenosti strokovnega osebja. Poudarek je na nadgradnji kompetenc in krepitvi razvoja človeškega kapitala. Projekti vključujejo različne aktivnosti mobilnosti osebja kot tudi projektno mednarodno sodelovanje.

Programi in podporna orodja, ki omogočajo aktivnosti na področju šolskega izobraževanja:

  • ERASMUS+, učna mobilnost posameznikov in
  • ERASMUS+, strateška partnerstva,
  • eTwinning.
  • Gateway – evropska platforma šolskega izobraževanja za iskanje partnerjev, usposabljanj in gostovanj bodočih učiteljev.

V nekaterih programih lahko sodelujejo organizacije le prek razpisov za sofinanciranje, v drugih pa se enostavno le registrirajo. Na razpise za pridobivanje sredstev se lahko prijavijo le organizacije in ne posamezniki, izjema je eTwinning. Pravila sodelovanja so na voljo pri opisu posameznega programa oz. v razpisni dokumentaciji.