Cmepius

Razpis Erasmus+ 2018

Evropska komisija je v Uradnem listu EU objavila Razpis Erasmus+ 2018. Razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+.

Razpis ne prinaša posebnih novosti, skupni proračun za zbiranje predlogov je ocenjen na 2.490,9 milijona EUR (lani 2.157,1 mio EUR).

Ključna datuma za decentralizirane aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja sta:

1. februar 2018 (četrtek) za projekte mobilnosti (KA1) in

21. marec 2018 (sreda) (za strateška partnerstva (KA2).

Razpoložljive podrobnosti so objavljene na nacionalni spletni strani Razpis Erasmus+ 2018, kjer bo ažurno na voljo vsa razpisna dokumentacija in relevantne informacije. Predvsem ne spreglejte napovedi dogodkov za potencialne prijavitelje, ki so vse do novega leta že na voljo za prijavo! Najdete jih na spletni strani razpisa, pod zavihkom Info dnevi.

Spomnimo, da aktivnosti za področje mladine (Erasmus+ Mladina) koordinira nacionalna agencija MOVIT.