Cmepius

Razpis Erasmus+ 2017

Evropska komisija je 20. oktobra 2016 objavila razpis Erasmus+ 2016.
Vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, ki jo ažurno dopolnjujemo, najdete na spletni strani programa.
ROKI v letu 2017 za področje izobraževanja in usposabljanja ter športa
Vsi navedeni roki se zaključijo ob 12:00:00 na dan roka!
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja

 2. februar 2017

Ključni ukrep 1
Erasmus Mundus – Skupni magistrski študij (C)

 16. februar 2017

Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja

29. marec 2017

Ključni ukrep 2
Koalicije znanja (C)

 28. februar 2017

Ključni ukrep 2
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (C)
9. februar 2017
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, podpora institucijam, omrežja, projekti (C)

23. februar 2017

Šport
-> Partnerska sodelovanja (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve (C)

6. april 2017

(C) = centralizirana akcija

Dokumentacija razpisa je dostopna na straneh Evropske komisije. Prijavna dokumentacija za centralizirane aktivnosti (C) je dostopna na spletni strani Izvajalske agencije.

Vsa razpisna dokumentacija za decentralizirane akcije je dostopna na www.erasmusplus.si.