Cmepius

Evropa za državljane 2019

Razpis zajema naslednje sklope in ukrepe programa „Evropa za državljane“:

Sklop 1: Evropski spomin

  • Projekti, ki se nanašajo na evropski zgodovinski spomin

Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba

  • Pobratenje mest
  • Mreže mest
  • Projekti civilne družbe
Rok za prijavo Začetek projekta med
Sklop 1 – Evropski spomin
1. februar 1. septembrom leta, v katerem je rok, in 28. februarjem* leta po roku
Sklop 2. Demokratično delovanje in državljanska udeležba
Ukrep pobratenja mest
1. februar 1. julijem leta, v katerem je rok, in 31. marcem leta po roku
1. september 1. februarjem in 30. oktobrom leta po roku
Ukrep mrež mest
1. marec 1. septembrom leta, v katerem je rok, in 28. februarjem* leta po roku
1. september 1. marcem in 31. avgustom leta po roku
Ukrep projektov civilne družbe
1. september 1. marcem in 31. avgustom leta po roku
Prijave je treba oddati do 12. ure (SEČ) zadnjega dne za oddajo prijav. Če se rok za oddajo izteče na soboto ali nedeljo, se zadnji dan roka šteje prvi delovni dan po koncu tedna.
*v letu 2020: 29. februar

 

Več o razpisu