Cmepius

CMEPIUS prejel priznanje modela kakovosti CAF

24 januarja, 2020

Odličnost in kakovost je ena izmed petih vrednot Centra, ki nas nagovarja, da pri svojem delu težimo k odličnosti in da delo opravljamo tako, da smo nanj ponosni. Ustvarjamo okolje, kjer so dogovorjene naloge kakovostno izvedene. Na podlagi pozitivnih povratnih informacij o delu Centra s strani naših odjemalcev (pogodbeniki, prijavitelji programa Erasmus+) prek anket o zadovoljstvu in pozitivnega mnenja Evropske komisije o našem delu na podlagi poročanja o izvajanju programa Erasmus+, smo vseeno želeli preveriti, kje bi še lahko izpopolnili delovanje Centra. Zato smo se v letu 2019 vključili v projekt Ministrstva za javno upravo – Samoocena odličnosti delovanja organizacije po metodi CAF.

CAF je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti (EFQM). Je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje.

Ministrstvo za javno upravo je na podelitvi 16. 1. 2020 podelilo priznanja tistim, ki so samooceno in akcijski načrt izboljšav CAF izvedli v lanskem letu. V družbi dvanajstih prejemnikov priznanj “Začetnik CAF” je bil tudi CMEPIUS. Ne bomo pa se ustavili pri tem; uvajamo izboljšave in skrbimo za nadaljnjo kakovost naše organizacije tudi v prihodnje.

O priznanju pišejo tudi v E-novičkah KAKOVOST & INOVATIVNOST.