Cmepius

ECVET

Temeljni pojem ECVET-a je strukturirana in na temelju učnih izidov opisana učna enota.

ECVET na področju mednarodne mobilnosti dijakov

ZANIMIVO

Evropska komisija vlaga veliko skrbi tudi v zagotavljanje kakovosti PIU
VIDEO

ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) je evropska pobuda na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, katere prvotni namen je bil vzpostavitev evropskega sistema prenašanja kreditnih točk na področju mednarodne mobilnosti dijakov. Ker pa področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ni doživelo skupne evropske reforme, se je izkazalo, da je prenos kreditnih točk na področju mednarodne mobilnosti kompleksen. ECVET je zato danes usmerjen v pričakovane rezultate oz. učne izide in predstavlja »skupni jezik« v procesu načrtovanja mobilnosti med organizacijo pošiljateljico in gostujočo organizacijo.

ECVET na področju vseživljenjskega izobraževanja

Elementi ECVET-a so vse bolj integrirani tudi na področje izobraževanja odraslih, saj podpirajo konkretizacijo izidov učenja. ECVET olajša postopke priznavanja rezultatov učenja, ki jih je odrasla oseba pridobila v drugih učnih okoljih, npr. v formalnem, neformalnem ali priložnostnem učnem okolju.

V Sloveniji se je leta 2012 oblikovala skupina ECVET ekspertov, katere pomembna naloga je implementacija ECVET-a v slovenski prostor, predvsem pa podpora izobraževalnim organizacijam pri uporabi ECVET-a. Skupino ECVET ekspertov v letu 2017 sestavljajo:

1. Darko Mali, Center RS za poklicno izobraževanje,
2. Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje,
3. Nataša Hafner-Vojčić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
4. Aleksandar Lazarević, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana – Vegova,
5. Tanja Vilič-Klenovšek, Andragoški center Slovenije (ACS),
6. Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica.