Cmepius

Poklicno izobraževanje

Projekti mobilnosti, partnerstva in podporna orodja

Programi in podporna orodja omogočajo sodelovanje različnih organizacij s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Področje zajema srednje strokovne in poklicne šole, šolske centre in ostale organizacije, ki izvajajo poklicno ali strokovno izobraževanje oz. usposabljanje. Programi tako omogočajo sodelovanje med institucijami za namen učne mobilnosti dijakov (mladih, odraslih in tistih, ki so zaključili šolanje), ter učiteljev, svetovalcev, mentorjev in vseh, ki skrbijo za izvajanje poklicnega izobraževanja v praksi. Poleg učne mobilnosti programi spodbujajo mednarodne projekte strateških partnerstev, ki prispevajo k dvigu kakovosti poklicnega izobraževanja, nadgradnji kompetenc in veščin posameznikov ter odprtosti institucij.

Poleg programov, so na voljo tudi podporna orodja, kot je evropski kreditni sistem v poklicnem izobraževanju (ECVET), platforma virtualnega sodelovanja med šolami eTwinning, referenčna spletna platforma za izobraževanje odraslih EPALE in nenazadnje pobuda Svet v učilnici, preko katere lahko šole gostijo tuje študente.

Programi in podporna orodja, ki omogočajo aktivnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so:

V nekaterih programih lahko sodelujejo organizacije le preko razpisov za sofinanciranje, v drugih pa se enostavno le registrirajo. Na razpise za pridobivanje sredstev se lahko prijavijo le organizacije in ne posamezniki, izjema je eTwinning. Pravila sodelovanja so na voljo pri opisu posameznega programa oz. v razpisni dokumentaciji.