Cmepius

OŠ Velika Dolina med finalisti za evropsko nagrado eTwinning 2021

2 marca, 2021

Centralna svetovalna služba eTwinning je, skupaj z ožjo evropsko strokovno ocenjevalno žirijo, razglasila najboljše projekte eTwinning za leto 2021. Nagrade najboljšim projektom, ki izkazujejo pravo projektno sodelovalno delo na daljavo, v mednarodno zasnovanih timih učencev in dijakov, so letos podeljene v  štirih starostnih in petih posebnih kategorijah.

V starostni kategoriji 7–11 let izpostavljamo mesto finalista, ki ga je zasedel projekt »In your shoes« v izvedbi OŠ Velika Dolina, pod mentorstvom ambasadorke eTwinning Irene Rimc Voglar.

Projekt »In your shoes« ni bil namenjen le krepitvi motivacije za učenje angleškega jezika. To je bil v prvi vrsti socialno in človekoljubno obarvan projekt, ki je učencem omogočil, da začutijo stisko sočloveka na takšen način, da stopijo v čevlje deprivilegiranih skupin. Učenci so se osredotočali na pojem empatije, ne samo skozi besede, temveč aktivno, na kreativen način. Učenci so se prek projektnega dela lahko vživeli v življenje in vsakdan slepih ljudi, beguncev, invalidov, starejših ter poskušali razumeti, kako se te osebe počutijo v danih okoliščinah.

Izvedeni projekt je primer dobre prakse sodelovalnega dela na daljavo učencev, ki so s skupnimi močmi v mednarodnih timih kreirali projektno zgodbo od samih temeljev do izdelave končnih izdelkov. Poleg socialnih, so učenci s pomočjo projektnega učenja tako krepili tudi jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence. Učenci so se urili v izumu, oblikovanju in dekoracije čevljev. Projekt se tako ni omejil le na stene šolskih razredov, temveč je postal odmeven v širši lokalni skupnosti vseh sodelujočih držav.

»Nagrada je vsekakor priznanje za učence, za njihov trud in motivacija za nadaljnje delo na eTwinnning projektih. Naši majhni šoli, ki ima tudi naziv eTwinning šola, saj že vrsto let sodeluje pri projektih eTwinning, pa vsaka taka nagrada prinese večjo prepoznavnost in potrdilo, da delamo kakovostno in stopamo po pravi poti, ki spodbuja opolnomočenje naših učencev v smeri motivacije za učenje.«

Irena Rimc Voglar, ambasadorka eTwinning

Iskrene čestitke OŠ Velika Dolina za mesto finalista in vsem prejemnikom nagrad eTwinning 2021.