Cmepius

Vodstvo

Direktorica je bila imenovana na seji Sveta zavoda 12. 6. 2019 in potrjena na seji Vlade Republike Slovenije 17. 10. 2019. Direktorico se imenuje za dobo štirih let.

Svet zavoda

Člani Sveta zavoda imajo mandat od 10. 7. 2020 do 9. 7. 2024 in ima sledečo sestavo:

  • mag. Andreja Čufer, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, predsednica;
  • dr. Simon Starček, na predlog ministrstva, pristojnega za finance, namestnik predsednice;
  • mag. Katja Novak, na predlog ministrstva, pristojnega za finance;
  • Vanessa Marcola, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
  • Terezija Trupi, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
  • Anja Fortuna, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje in s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za finance,
  • Urška Šraj, predstavnica delavcev.