Cmepius

EURAXESS

Raziskovalci v gibanju

euraxess_logo

Evropska iniciativa Euraxess je mreža organizacij, ki pomagajo odstranjevati ovire mobilnosti raziskovalcev in jim pomagati pri iskanju zaposlitvenih priložnosti ter urejanju vseh vidikov selitve v tujino. Iniciativa poleg lokalnih informacijskih točk EURAXESS po Sloveniji vključuje tudi spletni portal EURAXESS. Ta v prvi vrsti raziskovalcem nudi dostop do baze prostih delovnih mest za raziskovalce, ki jih na portalu oglašuje več kot devet tisoč univerz, inštitutov, razvojnih podjetij in centrov iz štiridesetih držav, in možnosti financiranja mobilnosti ter raziskav iz različnih javnih in zasebnih virov.

Evropski portal skupaj z nacionalnimi portali z ažurnimi in natančnimi informacijami spodbuja in poenostavlja mednarodno mobilnost raziskovalcev.

Spletna stran programa

Spletni portal EURAXESS

icn_facebook

Poleg nudenja/nabora praktičnih informacij, potrebnih pri odhodu na mobilnost (viza, dovoljenja za bivanje, namestitev, zdravstveno in socialno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, jezikovne priprave, selitev družine itd.), predstavlja portal osnovno sredstvo za promocijo Listine in Kodeksa pri zaposlovanju raziskovalcev.

CMEPIUS v Sloveniji deluje kot t. i. krovna organizacija (Bridgehead Organisation), ki skrbi za slovenski portal EURAXESS in koordinira mrežo informacijskih točk EURAXESS po Sloveniji. Iniciativo EURAXESS »Raziskovalci v gibanju« je na evropski ravni leta 2009 predstavil Direktorat za raziskave pri Evropski komisiji.