Cmepius

eTwinning

Dejavnost programa Erasmus+

logo_etwinning MALI

eTwinning je posebna dejavnost programa Erasmus+, namenjena podpori in spodbujanju uporabe sodobne tehnologije pri pouku na ravni osnovnih, srednjih šol ter vrtcev in s tem tudi dvigu kakovosti v izobraževanju. V ta namen je EU oblikovala posebno mrežo nacionalnih podpornih služb, ki jo v Sloveniji izvaja CMEPIUS. Tu učiteljem pomagamo in svetujemo pri pripravi in izvajanju e-projektov, obenem pa skrbimo, da se dosedanji uporabniki akcije srečujejo na letni konferenci, na kateri vsako leto najboljšim eTwinning projektom podelimo priznanje zlati kabel.

V okviru dejavnosti eTwinning se izvajajo virtualni partnerski projekti, ki omogočajo srečevanje učiteljev in učencev iz različnih držav, pri katerih se stikajo kulture in jeziki in kjer se prepletajo različni učni predmeti. V učilnicah eTwinning so učenci bolj motivirani za učenje, hkrati pa razvijajo komunikacijske zmožnosti, medkulturne kompetence in elektronsko pismenost.

Osrednje orodje programa eTwinning je portal eTwinning, kjer so na spletnem naslovu uporabnikom na voljo brezplačna orodja za spletno sodelovanje. Uporabniki portala lahko iščejo partnerje, načrtujejo potek projekta, gradijo spletne učilnice in med seboj klepetajo.