Cmepius

Erasmus+

program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa

Erasmus+

Programi Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, kot so Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in drugi mednarodni programi, so se z letom 2013 iztekli. Predlagan je bil nov program imenovan Erasmus+, ki je nadomestil prej omenjenega in se je pričel izvajati s 1. januarjem 2014.

Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Kakšne aktivnosti so možne v kateri od ključnih aktivnosti, je razvidno iz sheme programa Erasmus+.

Shema programa Erasmus+

Program Erasmus+ je bil formalno sprejet novembra 2013  za programsko obdobje 2014 do 2020.

Več informacij o strukturi programa najdete na spletnih straneh Evropske komisije ter na slovenski spletni strani programa.