Cmepius

CEEPUS

Dvostransko in večstransko sodelovanje na področju visokega šolstva

CEEPUS-LOGO_CMYK (2)

Republika Slovenija v okviru resornega ministrstva na podlagi dvostransko izraženega interesa v obliki podpisanih meddržavnih dogovorov podpira izmenjave študentov ter raziskovalcev z različnimi državami. Center skrbi za tehnično izvedbo razpisa za tuje študente in profesorje – od objave do podpisa pogodbe z izbranimi štipendisti, na spletnih straneh pa objavlja razpise tujih vlad in institucij za slovenske študente. Pri vseh izmenjavah imajo prednost študenti iz držav, s katerimi ima Slovenija za to sklenjen meddržavni sporazum. Obenem Slovencem in prihajajočim tujcem posreduje informacije o potrebnih dejanjih za prihod in bivanje v posamezni državi.

Center deluje tudi kot nacionalna kontaktna točka za regionalni program mobilnosti za študente in profesorje, poimenovan CEEPUS. Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) se je začel izvajati leta 1995, v programu pa sodelujejo institucije iz Slovenije, Avstrije, Bolgarije, Srbije, Makedonije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, s Kosova, iz Albanije, Romunije, s Poljske, Češke, Slovaške, Hrvaške in z Madžarske.
Program CEEPUS podpira štipendiranje posameznikov v okviru potrjenih akademskih mrež visokošolskih institucij iz različnih sodelujočih držav, ki med seboj izmenjujejo študente in profesorje.