Cmepius

Poslanstvo in vizija

ter vrednote h katerim stremimo

Poslanstvo

Z mednarodnim sodelovanjem spodbujamo, razvijamo in povezujemo znanje, ljudi in izkušnje v izobraževalnem prostoru.

Vizija

Postati prepoznavna, povezovalna institucija v nacionalnem in širšem prostoru na področju mednarodnega sodelovanja v izobraževanju ter pomemben partner pri ustvarjanju kakovostnega, v svet odprtega slovenskega izobraževanja.

Vrednote

Odličnost in kakovost: Pri svojem delu težimo k odličnosti. Delo opravljamo tako, da smo nanj ponosni. Ustvarjamo okolje, kjer so dogovorjene naloge tudi izvedene in je kakovost opravljene storitve na prvem mestu. Delo hočemo opraviti kakovostno, zato vanj vložimo svoj trud in sebe, saj hočemo biti najboljši v tem, kar delamo.

Delo s srcem: Uživamo v skupnem delu in smo ponosni na svoje dosežke. Delamo zavzeto, verjamemo v naše skupne cilje in k zastavljenim nalogam pristopamo optimistično. Delujemo proaktivno, smo ustvarjalec in ne sledilec dogodkov.

Družbena odgovornost: V družbi in okolju, kjer delujemo, se vedemo etično, srčno, odgovorno in trajnostno. Spodbujamo odgovorno in spoštljivo ravnanje do okolja in skupnosti, v katerih delujemo. Skrbimo za prihodnost, saj se zavedamo, da je to, kar delamo pomembno in da bodo naša dejanja ostala za nami.

Učenje in znanje: Gradimo na dvigovanju ravni splošnega, strokovnega in specializiranega znanja zaposlenih. Vlagamo v izobraževanje posameznika za razvoj delovne kariere in njegove osebnostne rasti. Rastemo in razvijamo se z vseživljenjskim učenjem in osebnostnim razvojem. Delimo svoje izkušnje in prenašamo svoje znanje.

Integriteta in zanesljivost: Pri naših odločitvah in dejanjih smo etični in transparentni, spoštujemo dane obljube. Dosledno realiziramo sprejete cilje, pri čemer se za opravljanje nalog sami ustrezno organiziramo, upoštevamo dogovorjeno kakovost, roke, stroške in skrben odnos do okolja, ter prevzemamo odgovornost za svoja dejanja.