Cmepius

Družini prijazna organizacija

Omogočiti varno, zdravo in stimulativno delovno okolje!

CMEPIUS se je v letu 2014 vključil v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje in ga 27. 3. 2015 tudi pridobil. V treh letih smo implementirali 16 ukrepov. V postopku pridobitve polnega certifikata smo izbrali še 6 ukrepov, ki jih bomo implementirali do leta 2021.

Za pridobitev in ohranitev certifikata smo se odločili z namenom lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja naših zaposlenih ter jim s tem omogočiti varno, zdravo in stimulativno delovno okolje. Javni zavod se je zavezal, da bo z vpeljavo izbranih ukrepov izboljšal zadovoljstvo zaposlenih in s tem povečal produktivnost.

Ukrepi, ki bodo izvedeni v naslednjem triletnem obdobju:
– Formiranje predstavništva zaposlenih z možnostjo konzultacij
– Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
– Korporativno prostovoljstvo
– Priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo
– Otroci v organizaciji
– Hišni ljubljenčki v organizaciji

Ukrepi, ki jih že izvajamo:
– Komuniciranje z zaposlenimi
– Komuniciranje z zunanjo javnostjo
– Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
– Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
– Časovni konto
– Delovni čas po življenjskih fazah
– Otroški časovni bonus
– Organizacija timskega dela
– Občasno delo od doma
– Druženje med zaposlenimi
– Razvoj socialnih veščin za vodilne
– Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
– Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
– Psihološko svetovanje in pomoč
– Novoletno obdarovanje otrok
– Prostor za sproščanje