Cmepius

Zlati kabel 2016

Podelitev nagrad je potekala 7. 12. 2016 v hotelu Union v Ljubljani

Nacionalna nagrada je priznanje slovenskim šolam/vrtcem in učiteljem/vzgojiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.
Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij. Šole ob tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.
V letu 2016 so bili v izbor za nagrado zlati kabel (v starostnih kategorijah) avtomatično vključeni vsi projekti, ki so pridobili Znak kakovosti v obdobju od 1. septembra 2014 do 31. avgusta 2016.

Kriteriji izbora

Nagrade Zlati kabel smo podelili v 3 starostnih kategorijah:
04 – 11 let, 12 – 15 let in 16 – 19.

V letu 2016 smo podelili tudi posebni nagradi v kategorijah:

  • novinec v eTwinning in
  • naj šolski tim eTwinning.

V ožji izbor za kategorijo novinci v eTwinningu so prišli učitelji/vzgojitelji, ki so novinci v eTwinningu. Na  portalu sodelujejo od 1. 1. 2015 in izstopajo po kvaliteti izvedenih projektov ter drugih aktivnostih znotraj pobude eTwinning (sodelovanje na seminarjih, webinarjih, sobah za učitelje idr.).

V ožji izbor za kategorijo naj šolski timi so prišle šole, ki imajo vsaj 6 aktivnih članov na portalu eTwinning, sodelujejo aktivno tudi v drugih pobudah EU na področju izobraževanja in usposabljanja, izstopajo po kvaliteti izvedenih projektov ter drugih aktivnostih znotraj pobude eTwinning (sodelovanje na seminarjih, webinarjih, sobah za učitelje idr.).

Vsak projekt je bil ocenjen po naslednjih merilih:

  • pedagoških inovacijah,
  • sodelovanju med šolami,
  • kreativni rabi IKT ter
  • učinku projekta na šolo.


Razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad je potekala v sklopu slavnostne podelitve nacionalnih nagrad jabolka kakovosti 7. 12. 2016 v Ljubljani.

Nagrajenci

Starostna kategorija 4-11 let

Projekt: Music, Kids and Play
Šola: Vrtec Tržič
Koordinatorica projekta: Andreja Pogačnik
Spletna učilnica projekta

Več o projektu

V projektu je sodelovalo pet slovanskih organizacij (Češka, Hrvatska, Poljska, Slovenija in Slovaška),  ki so uspešno vključile otroke v raznolike projektne aktivnosti pri spoznavanju podobnosti in različnosti slovanskih narodov s pesmijo in skozi igro vključenih otrok. Projekt prinaša inovativen pristop pri poučevanju evropske enakosti in različnosti in razvija otroke v državljane Evrope.  Uspešno so sodelovali s pomočjo izbranih IKT  orodij (Padlet, Doodle, Google Form) in primerno uporabili različna IKT orodja za izdelavo raznolikih gradiv, npr. videoposnetkov, stripov, predstavitev  (You Tube, Vimeo, Emaze, Zondle, MakeBelifsComix.com).
V posamezne aktivnosti so vključili večje število otrok, kar je dobro predstavljeno. Izvedba projektnih nalog je bila zelo zanimiva za otroke, prav tako izbrane teme (pesmi, predstavitev, izmenjava voščilnic, igre, piknik s starši).
Projekt je bil dobro voden in ga odlikuje veliko sodelovalnih aktivnosti, enakomerna vključenost vseh petih sodelujočih  organizacij in zaključna evalvacija. Številne  aktivnosti so primerno dokumentirali in so tudi razvidne iz projektnega načrta. Močno področje projekta je tudi pregledno in vzorno urejena spletna učilnica Twinspace in pozitiven vpliv na dejavnosti otrok.
Pohvalno je, da so skrbeli za promocijo projekta in da so v  posamezne projektne aktivnosti uspešno vključili tudi starše, kar je še dodatna vrednost projekta.
Sodelujoče vrtce je uspešno povezal in jim prinesel evropsko dimenzijo v njihov vsakdanji delovni utrip.

Starostna kategorija 12-15 let

Projekt: Who is the murderer?
Šola: Osnovna šola Trbovlje
Koordinatorica projekta: Helena Klančnik
Spletna učilnica projekta

Več o projektu

Projekt odlikuje zelo zanimiv in odličen pristop, kako popestriti pouk angleškega jezika in izboljšati komunikacijske spretnosti učencev (zlasti na področju pisnih veščin in uporabe IKT orodij). Kombinacija jezika, literature, zgodovine, kreativnega pisanja pa tudi likovne umetnosti je zares navdušujoča.
Projekt odlikuje zelo dobro sodelovanje mentorjev, jasen potek dela ter delo učencev v mešanih skupinah in skupno oblikovanje izdelkov od zasnove do končnega rezultata.  Odlika skupnega dela je tudi razmišljanje, zapisovanje tez in sinteza zaključkov v skupinah.
V projektu so bili primerno uporabljeni različni načini sodelovanja, od priprave Prezi predstavitev, do risanja slik, spletni sistem glasovanja, priprave stripov in sodelovalnega pisanja zgodb. Medsebojno sodelovanje z IKT orodji je obrodilo odlične rezultate (npr. skupen končni izdelke v obliki e-knjige). Organizacija spletne učilnice je preprosta, a učinkovita. Uporabljena orodja so smotrno izkoriščena in  uporabljena za točno določene namene.
Poleg tega je bila v okviru aktivnosti izvedena refleksija na opravljeno delo, ki kaže veliko zadovoljstvo vseh sodelujočih.

Starostna kategorija 16-19 let

Projekt: We are able to…
Šola: OŠ Litija
Koordinatorica projekta: Renata Dimnik
Spletna učilnica projekta

Več o projektu

Projekt na inovativen način vključuje  učence s posebnimi potrebami. Vse štiri sodelujoče  šole (Grčija, Litva, Slovenija in Španija) so bile enakovredno vključene v različne, skrbno izbrane aktivnosti, primerne vključeni ciljni skupini (npr. slovar, voščilnice, petje, videokonferenca, igranje, kuhanje..).  Natančno so  dokumentirali vse aktivnosti in jih objavili v dobro urejeni spletni učilnici. Izbor raznolikih in dobro uporabljenih IKT orodij je bil smiselno izbran (Piktochart, Kizoa, Padlet, SmileBox, Animoto Trial, YouTube Bow Toon, Movie Maker…).
Projekt je izjemen glede na vključene učence s posebnimi potrebami in uporabo IKT orodij za  razvijanje njihovih veščin. Zelo dobro so poskrbeli za razširjanje informacij o projektu. Krepili so evropsko identiteto vseh vključenih ter omogočili spoznavanje drugačnosti in rahljanje prepričanj o tem, kaj lahko in česa ne zmorejo otroci s posebnimi potrebami.
Pohvalno je, da jim je uspelo  s projektom presegati stereotipe o (ne)zmožnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v evropske sodelovalne projekte eTwinning.
Projekt potrjuje, da so meje možnega samo v naših glavah in da jih je mogoče preseči z uspešnim sodelovalnim projektnim delom.

Posebna kategorija “Novinec v eTwinningu”

Učiteljica: Katja Koprivnikar
Šola: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Več o učiteljici

Ga. Katja Koprivnikar je učiteljica razrednega pouka na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana v starostni skupini od 6 do 15 let. Kot članica projektnega šolskega tima se je eTwinning skupnosti  pridružila aprila 2015 in v tem času uspešno zaključila že 13 projektov eTwinning. Med njimi izstopa Myriem and friends citizens of a better world (https://twinspace.etwinning.net/9507/home). Projektno delo ga. Koprivnikar odlikuje spretno in domiselno vključevanje projektnega dela v razrede otrok s posebnimi potrebami. Njen projekte odlikuje tudi zelo dobra diseminacija in evalvacija projektnih rezultatov.

Posebna kategorija “Naj šolski tim”

Šola: OŠ Litija
Projektni tim: Peter Strle, Alojzija Boncelj, Nevenka Mandelj, Renata Dimnik, Sandra Rihter, Svetlana Jović, Vesna Kosmač, Barbara Klanšek, Matjaž Bizilj, Miklavž Šef, Ljudmila Intihar,
Mojca Fridl, Mojca Hauptman Jovanovič

Več o šolskem timu

Osnovna šola Litija sodeluje v eTwinningu od leta 2010. Je šola, ki stremi k odličnemu znanju, vrhunskim dosežkom, prijetnemu vzdušju, k osebnemu razvoju vsakega učenca in profesionalnemu razvoju vsakega učitelja. Projektno delo je na šoli danes način dela, saj je vpeto v šolski kurikul. Projektni tim pa ne sestavljajo le inovativne in kreativne eTwinnerke, ampak je šola  uspešno vključena tudi v Erasmus+ KA219 projekt ter vrsto nacionalnih projektov.

FOTOGALERIJA