Cmepius

Zlati kabel 2015

Nacionalna nagrada je priznanje slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.
Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij. Šole ob tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.

V letu 2015 so bili v izbor za nagrado zlati kabel avtomatično vključeni vsi projekti, ki so pridobili Znak kakovosti v obdobju od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2014.

Kriteriji izbora

Nagrade Zlati kabel se tradicionalno podeli v 3 starostnih kategorijah:
04 – 11 let, 12 – 15 let in 16 – 19.

V letu 2015 smo podelili tudi posebni nagradi za najboljšega učitelja v kategoriji:

  • eTwinning star
  • eTwinning superstar.

V ožji izbor za kategorijo eTwinning star so prišli učitelji/vzgojitelji, ki so novinci v eTwinningu. Na  portalu sodelujejo od 1. 1. 2014 in izstopajo po kvaliteti izvedenih projektov ter drugih aktivnostih znotraj pobude eTwinning (sodelovanje na seminarjih, webinarjih, sobah za učitelje idr.).
V ožji izbor za kategorijo eTwinning superstar so prišli učitelji/vzgojitelji, ki aktivno sodelujejo na portalu vsaj 5 let ali več in izstopajo po številu kvalitetno izvedenih projektov ter drugih aktivnostih znotraj pobude eTwinning (promocija eTwinninga, vodenje delavnic, sodelovanje na seminarjih, webinarjih, sobah za učitelje idr.).

Vsak projekt je bil ocenjen po naslednjih merilih:

  • pedagoških inovacijah,
  • sodelovanju med šolami,
  • kreativni rabi IKT ter
  • učinku projekta na šolo.


Razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad je potekala v sklopu nacionalne konference eTwinning (KONFeT) in mednarodne konference SIRikt 2015 (Kranjska Gora, 27. – 29. 5. 2015).

Nagrajenci 2015

SIRikt0210

Nagrajenci

Starostna kategorija 4-11 let

World War Two: our shared history
Šola: OŠ Cirila Kosmača Piran
Koordinatorica projekta: Mojka Mehora Lavrič
Več o projektu
Spletna učilnica projekta

Kratek opis projekta

Zgodovinsko obarvan projekt povezuje kar 12 šol iz  Velike Britanije, Poljske, Norveške, Francije, Italije, Irske in Slovenije.
Projekt je učencem približal zahtevno in oddaljeno temo druge svetovne vojne, ki je del učnega načrta vseh partnerskih šol. Z vključitvijo nekdanjih udeležencev vojne (tudi bivše interniranke) in starih staršev je obravnavana tema dobila povsem drug pomen za učence, saj ti niso pridobili informacije iz knjig temveč iz prve roke, od oseb z resnično izkušnjo.
Projekt odlikujejo različne metode dela, ki so učence motivirale pri pridobivanju novega znanja  (izvedba intervjujev, videokonferenčna orodja, Vokis, tekmovanje za zmagovalni logotip, refleksija sodelujočih), velik poudarek pa je bil predvsem na učenju od sovrstnikov.
Celoten projekt je predstavljen v e-knjigi, ki daje nazoren vpogled v projektno delo in je obenem uporaben trajni učni pripomoček.

Starostna kategorija 12-15 let

100 Jahre Erster Weltkrieg
Šola: OŠ Cerkno
Koordinatorica projekta: Anica Svetik
Več o projektu
Spletna učilnica projekta

Kratek opis projekta

OŠ Cerkno se je prav tako podala v preteklost, v čas 1. svetovne vojne. Projekt povezuje 5 šol iz Francije, Poljske in Slovenije. V projekt vključene države so v času vojne bile bitko na nasprotnih straneh, kar je omogočilo učencem spoznavanje različnih realnosti in kako so ljudje v vojni in spominu povezani.
Projekt, ki prav tako obravnava temo kurikula, odlikuje zelo domiselno med-predmetno sodelovanje učiteljev na šoli (zgodovina-kemija-nemščina-likovna umetnost-slovenščina).
Premišljeno so bila uporabljena tudi različna IKT orodja (Padlet, Google docs., Calameo) kot motivacija učencev pri raziskovalnem delu in opravljanju projektnih nalog.
Sodelovalno delo med partnerskimi šolami je bilo mogoče razbrati pri izvedbi kviza med partnerji in izdelavi stripov, ki sta dostopna v obliki e-knjig.
Poleg nacionalne nagrade, je projekt je v letošnjem letu prejel tudi evropsko nagrado eTwinning v kategoriji »nagrada za zgodovino in obujanje spominov«, ki je bila podeljena 7. 5. 2015 v Bruslju.

Starostna kategorija 16-19 let

Polnische und Slowenische Märchen
Šola: Gimnazija Franceta Prešerna
Koordinatorica projekta: Vesna Arh
Več o projektu
Spletna učilnica projekta

Kratek opis projekta

Projekt, ki povezuje slovensko in poljsko šolo, je dijake spodbudil k raziskovanju zgodovine pravljic in učenju tujega jezika.
Obravnava pravljice na inovativen način, z uporabo različnih tehnik prikazovanja (PowToon, Prezi, sekvenčno snemaje zgodbe) je približala dijakom tudi kreativno rabo IKT in samostojno učenje.
Projekt odlikuje zlasti aktivno vključevanje dijakov v projektno planiranje ter možnost refleksije na opravljeno delo.
Izdelki in predstavljene aktivnosti na dogovorjeno temo potrjujejo dobro načrtovanje in usklajenost sodelujočih. Iz projektnega gradiva je razbrati tudi dobro usklajenost delovanja znotraj internih timov, ki so bili zadolženi za izvedbo posamezne naloge pri pripravi digitalne pravljice.
Projekt je zanimiv zato, ker ponuja možnosti drugačnega pristopa k snovi, ki v tem starostnem obdobju ni več med najbolj priljubljenimi.

Posebna kategorija eTwinning star

Učiteljica: Liljana Fajdiga
Šola: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
V eTwinningu sodeluje od oktobra 2014.

Več o učiteljici

Ga. Liljana Fajdiga je univerzitetno diplomirana pedagoginja in profesorica nemščine. Po diplomi sem je zaposlila na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, kjer poučuje nemščino, pedagogiko, psihologijo, veščine sporazumevanja in druge strokovno teoretične predmete že peto leto na programu gimnazija in programu predšolska vzgoja.
Je vedoželjna oseba, zato ji seznanjanje z novimi metodami poučevanja in učenja ni tuje.
Od oktobra 2014 je v učne ure vnesla tudi projektno sodelovalno delo v okviru eTwinninga. Po obisku mednarodnega kontaktnega seminarja eTwinning v Bolzanu, se je uspešno vključila že v 3 eTwinning projekte. Na povabilo Nacionalne svetovalne službe pa sodeluje tudi v spremljevalnih aktivnostih Centralne svetovalne službe eTwinning iz Bruslja (spremljava aktivnosti eTwinnerjev znotraj platforme).

Posebna kategorija eTwinning superstar

Učiteljica: Urša Bajda
Šola: OŠ Marjana Nemca Radeče
V eTwinningu sodeluje od aprila 2007.

Več o učiteljici

Ga. Urša Bajda je univerzitetna diplomirana knjižničarka. Deluje na dveh šolah: OŠ Tončke Čeč in OŠ Marjana Nemca Radeče, kjer skrbi za šolsko knjižnico in koordinacijo vseh mednarodnih aktivnosti.
Področja, ki jo zanimajo so predvsem literatura (bralna pismenost), okoljska vzgoja in varna raba interneta.
Je prava  pionirka na področju eTwinninga. Za sabo ima že 28 uspešnih projektov, leta 2009 je  za projekt »Izobraževanje za strpnost« prejela tudi nacionalno nagrado.
Urša Bajda je bila med leti 2009-2012 tudi del prve ekipe eTwinning ambasadorjev, ki so skupaj z Nacionalno svetovalno službo eTwinning začeli z obširno promocijo eTwinninga v slovenskih šolah in vrtcih.
Kljub temu, da danes uradno ni več del ekipe ambasadorjev, je še vedno aktivna pri širjenju znanja, informacij in dobrih praks o eTwinningu.
eTwinning je za Uršo  »začetek mednarodnega sodelovanja, predvsem pa način spopolnjevanja pri strokovni in osebni rasti tako za učence kot tudi za učitelje«.

Fotogalerija