Cmepius

Zlati kabel 2014

Nacionalna nagrada je priznanje slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij. Šole ob tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.

Tekmovalne kategorije 2014

Nagrade se podeljujejo 3 starostnih kategorijah: 4-11 let, 12-15 let in 16-19.

Merila izbora

  • pedagoških inovacijah,
  • sodelovanju med šolami,
  • kreativni rabi IKT ter
  • učinku projekta na šolo.

Novost v letu 2014 so bile nagrade v 2 posebnih kategorijah (novinci v eTwinningu ter projekti s področja naravoslovja), ki pa se bodo vsako leto spremenile.

V letu 2014 so se v izbor za nagrado zlati kabel avtomatično vključili vsi projekti, ki so pridobili Znak kakovosti v obdobju od 1. septembra 2012 do 31. avgusta 2013. Znak kakovosti je bil predpogoj za pridobitev nacionalne nagrade.

Razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad je potekala 29. 5. 2014 v Kranjski Gori, v sklopu nacionalne konference eTwinning (KONFeT) in mednarodne konference SIRikt 2014 (Kranjska Gora, 26. – 30. 5. 2014).

Prejemniki nagrad

V letu 2014 sta nagrado prejela projekta:

A night in the library

V starostni kategoriji 4-11 let je nagrado prejel projekt A night in the library, ki so ga izvajali na OŠ Litija. Koordinatorica projekta je Nevenka Mandelj.

Kratek opis projekta

V projektu so sodelovale 4 države – Slovenija, Poljska, Češka in Slovaška. Projektni partnerji so skupaj dokazali, da lahko tudi s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije uspešno širimo in promoviramo bralno pismenost. Projektu, ki prejema nagrade v vseh sodelujočih državah je za las ušla tudi evropsko nagrada, ki jo podelijo v Bruslju. Osnovnošolci so se seznanili z postopkom ustvarjanja knjige, odkrivali so evropsko literaturo, razvijali so ljubezen do branja, za komunikacije s tujimi partnerji pa so uporabljali različno tehnologijo in s tem razvijali IKT kompetence. Ravno tako so širili zavedanje o slovanstvu, Evropi, drugačnosti, strpnosti. Krepili so spletni bonton in varnost na internetu. Med drugim so otroci preživeli noč v knjižnici. S projektom in njegovimi rezultati so seznanili tudi starše in širšo lokalno skupnost, ki je sprejela aktivnosti zelo pozitivno. Strokovna komisija je ocenila kot glavno dodano vrednost projekta povečanje motivacije za učenje tujih jezikov. Uspešno so širili in naj širijo bralni virus še naprej.

 

YES – Young European Speaks

V starostni kategoriji 12-15 let je nagrado prejel projekt YES – Young European Speaks, ki so ga izvajali na OŠ Toneta Okrogarja Zagorje. Koordinator pojekta je Dejan Kramžar.

Kratek opis projekta

Projekt je lep dokaz, da je možno med učenci povečati motivacijo za učenje tujih jezikov na preprost in zabaven način, brez dodatnih ur v skladu z učnim načrtom. S pomočjo mednarodnega projekta in sodobne tehnologije so učenci ugotovili zakaj se tujih jezikov sploh učijo, izgubili strah pred nastopanjem in snemanjem ter s tem prispevali k svoji boljši samopodobi. Ravno tako so pridobili veliko novega znanja s področja uporabe tehnologije z namenom komuniciranja s partnerji. Projekt je bil zastavljen tako, da so imeli učenci konstantno možnost samoevalvacije in spremljanje napredka. Mesečno so obravnavali različne teme in se o njih pogovarjali, snemali videe jih pošiljali partnerjem v tujino, ter ustvarjali kvize pri katerih se je krepila sposobnost aktivnega poslušanja. Odpiranje šole za mednarodne projekte pa vedno prinese tudi celo vrsto nenačrtovanih dodanih vrednosti od kulturne strpnosti, večje povezanosti in zaupanja med učenci in učitelji kot tudi učiteljskimi timi na šoli. V projektu je sodelovalo več kot 40 šol.