Cmepius

Jabolka kakovosti 2019

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

4. decembra 2019 sta, v poznih popoldanskih urah, direktorica CMEPIUS-a, dr. Alenka Flander, in državna sekretarka Martina Vuk iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, podelili nacionalna priznanja za najboljše zgodbe mednarodnega sodelovanja v programu Erasmus+ – jabolka kakovosti. Poleg jabolk so bile nagrajene tudi odlične zgodbe programa eTwinning, projekti mednarodnega spletnega sodelovanja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol – zlati kabli.

Namen nagrad je tudi širši javnost predstaviti učinke dobrih praks razvoja in načinov mednarodnega sodelovanja na izobraževalce, institucije in izobraževalni sistem na nacionalnem ali mednarodnem nivoju.

Nagrado jabolko kakovosti so prejeli:

Šolsko izobraževanje - Gimnazija Celje - Center

Gimnazija Celje – Center je s projektom mobilnosti dosegla odmeven rezultat – vzpostavili so regijsko izobraževalno središče. Za projekt so prejeli zgolj sredstva za mobilnost zaposlenih, vendar so jih znali na šoli smotrno umestiti in preplesti z ostalimi aktivnostmi, kar je pripeljalo do rezultata, ki visoko presega pričakovanja akcije. Gimnazija sicer kontinuirano sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih, s katerimi sledi želenemu razvoju. Z aktivnostmi Erasmus+ skrbijo za neposreden profesionalni razvoj kolektiva, hkrati pa tudi strokovnih delavcev v regionalnem okolju. Odlikuje ga odlično zastavljen in izveden prenos uporabnih znanj in metod dela med strokovnimi delavci – tako na ravni organizacije, predvsem pa v regionalnem okolju, ki mu je izobraževalno središče tudi namenjeno. Vodstvo šole ima jasno vizijo glede umeščanja mednarodnih aktivnosti v delovanje šole. Mednarodno sodelovanje prepoznavajo kot nujo za sodobno šolo in predvsem kot orodje, s katerim sledijo doseganju ciljev, ki so si jih na šoli zadali. Rezultati in opisana praksa pričujočega projekta so vredni pohvale in prenosa.

Poklicno in strokovno izobraževanje - Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna se še kako dobro zaveda, da je izobraževanje o gozdarstvu zelo pomemben temelj za ohranjanje enega največjih slovenskih naravnih zakladov. Gozd je namreč v Sloveniji simbol prepoznavnosti države, saj pokriva 58,2 odstotka njene površine. S stalno skrbjo za profesionalni razvoj učiteljev vplivajo na strokovno usposobljenost prihodnjih generacij. Tekom mobilnosti v tujini so učitelji Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna nadgradili svoje znanje in kompetence s področja spravila lesa. Nova znanja in spretnosti so prenesli neposredno v svojo redno prakso, saj so v okvir odprtega kurikula uvedli nov modul žičničarstvo, poleg tega pa so prenovili postopek priznavanja NPK žičničar. V tujini pridobljeno znanje so s tem integrirali v lastno delovno prakso z namenom usposobiti dijake in odrasle za relativno specifičen poklic gozdarski žičničar. S tem so aktivnosti programa Erasmus+ doprinesle k dvigu kakovosti sistema poklicnega in strokovnega usposabljanja, pogodbenik oz. udeleženci pa so zagotovili trajnost rezultatov projekta Erasmus + in premaknili kamen v mozaiku ohranjanja in skrbi za gozdove.

Visokošolsko izobraževanje - DOBA Fakulteta

DOBA Fakulteta se je prilagodila potrebam študentov enaindvajsetega stoletja na inovativen in aktualen način z uporabo internetne tehnologije tako pri pedagoškem delu kot na področju mobilnosti. S ciljem omogočiti mednarodno izkušnjo tudi zaposlenim študentom, ki se zaradi finančnih, socialnih ali službenih razlogov ne morejo fizično vključiti v mobilnost, so razvili programe virtualne mobilnosti in s tem omogočajo izkušnjo internacionalizacije vsem študentom. V zadnjih enajstih letih organizirajo virtualno poletno šolo Creative Cross Cultural Communication,
katere cilj je krepitev medkulturnih kompetenc in v katero so bili vključeni tudi izbrani udeleženci mobilnosti, tako zaposleni kot študenti. Učinek sinergij različnih aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni se kaže tudi v večji prepoznavnosti in kredibilnosti na področju študija na daljavo v mednarodnem okolju, kar pa je pomembno za njihova bodoča sodelovanja. Še posebej v okviru programa Erasmus+, v katerem bo v novem programskem obdobju precej pozornosti namenjene prav virtualnim mobilnostim.

Izobraževanje odraslih - Ljudska univerza Ormož

Ljudska univerza Ormož je organizacija, ki v malem kraju povezuje prebivalce skozi raznolike aktivnosti. Pod njihovim okriljem delujejo gRajski center za družine, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Center medgeneracijskega učenja, Mladinski center in Središče za samostojno učenje. S svojimi aktivnostmi so že več let močno vpeti v lokalno okolje, v širši regionalni prostor in tudi v mednarodno okolje. Še pred časom je njihovo mednarodno udejstvovanje v večji meri naslavljalo področje mladine, od leta 2017 dalje pa so na razpisih Erasmus+ uspešni tudi na področju splošnega nepoklicnega izobraževanja odraslih. Že prvi Erasmus+ projekt (Tradicionalna ročna dela nas zbližujejo) je bil prepoznan kot primer dobre prakse in v tem duhu svoje delo nadaljujejo. Rezultati projektov so med drugim novi študijski krožki, ki jih ponujajo lokalnemu prebivalstvu, s čimer so uspeli povečati interes za neformalno izobraževanje odraslih, prav tako pa so prejeli
več pobud za sodelovanje s strani drugih lokalnih organizacij. Zaradi visokokakovostnih aktivnosti postajajo prepoznan partner tudi v mednarodnem okolju – niso več le pošiljajoča organizacija, temveč k njim po nova znanja prihajajo tudi izobraževalci odraslih iz tujine.

 

Nagrado zlati kabel so prejeli: Vrtec Jelka, Osnovna šola Gradec, Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Gimnazija Ravne na Koroškem in skupinski projekt Gib na Kubik vrtcev Mavrica Brežice, Kolezija in Viški gaj.

S svojo pripravljenostjo biti kreativen, vsi sodelujoči pišejo in sestavljajo čudovite zgodbe, premikajo meje in učijo učence, razvijajo in spodbujajo sodelavce ter širšo strokovno k stalnemu strokovnemu razvoju in nadgradnji obstoječega. Zgodb o uspehu v mednarodnih projektih je veliko, vse so navdihujoče in imajo neprecenljivo komponento: izkušnje, tako osebne kot strokovne.

Oglejte si galerijo z dogodka