Cmepius

Jabolka kakovosti 2014

10. decembra smo v Grand hotelu Union podelili nagrade jabolka kakovosti 2014. Nagrajenci v posameznih kategorijah so:

Kategorija Leonardo da Vinci projekti mobilnosti

Osebe v osnovnem PIU

Za razpisni leti 2011 in 2012:

 • zlato jabolko – Šolski center Šentjur za projekt mobilnosti Trajnostni razvoj, kmetijstvo in proizvodnja
 • srebrno jabolko-  Šolski center Ptuj za projekt mobilnosti Education – Experience – Life
 • bronasto jabolko – Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana za projekt mobilnosti Vpogled v tuje prakse II – Reach out II

Več o nagrajencih 2014

Jabolka kakovosti

Kategorija  Leonardo da Vinci projekti mobilnosti

Osebe na trgu dela

Za razpisni leti 2011 in 2012:

 • zlato jabolko – Martina Pečnik Herlah, s.p. za projekt mobilnosti Znanje za razvoj Zgornje Savinjske doline
 • srebrno jabolko – Spoznanja – Floriterapija in poučevanje Mojca Komel s.p. za projekt mobilnosti Kakovostno biodinamično vinogradništvo ter naravno vinarjenje na Primorskem
 • bronasto jabolko – Institut Jožef Stefan za projekt mobilnosti Izobraževanje in sodelovanje na inštitutu v tujini

Kategorija Leonardo da Vinci projekti mobilnosti

Strokovni delavci v PIU

Za razpisni leti 2011 in 2012:

 • zlato jabolko – Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci za projekt mobilnosti Dvigovanje pomembnosti CLIL-a v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • srebrno jabolko – Športno, kulturno in turistično društvo Erazem Predjamski za projekt mobilnosti Izobraževanje za boljšo vključenost lokalnega prebivalstva v izboljšanje kulturnega turizma
 • bronasto jabolko – Srednja šola tehniških strok Šiška za projekt mobilnosti Geotermalna energija v izobraževanju

Kategorija Individualna mobilnost

Comenius, Grundtvig, Študijski obiski

 • zlato jabolko – Mateja Jamnik, Društvo za ekološke in kulturološke dejavnosti Jasa za Grundtvig nadaljnja izobraževanja in usposabljanja
 • srebrno jabolko –  Špela Šubic, Mestna knjižnica Ljubljana za individualno mobilnost v okviru akcije Študijski obiski
 • srebrno jabolko –  Uroš Marolt za individualno mobilnost v okviru akcije Comenius asistenti
 • srebrno jabolko – Samira Lah, OŠ Draga Kobala Maribor za individualno mobilnost v okviru akcije Comenius nadaljnja izobraževanja in usposabljanja

Kategorija Erasmus projekti Individualne mobilnosti

Erasmus mobilnost

Za razpisni leti 2011 in 2012:

 • zlato jabolko – Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
 • srebrno jabolko – Lesarska šola Maribor
 • bronasto jabolko –  Fakulteta za zdravstvo Jesenice

Nagrade je podelila državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Andreja Barle Lakota.

Podelitev, ki jo je povezovala Bernarda Žarn, so z glasbenimi vložki popestrili Trio Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter Rok Trkaj, Rok Bohinc in Sašo Stare pa sta nas nasmejala s svojim skečem o stereotipnem Erasmus študentu.