Cmepius

Priznanja kakovosti

Jabolka kakovosti – zgodbe o uspehu v mednarodnih projektih

Jabolko je eden najmočnejših simbolov zdravja in zdravega življenja. Kot prepovedan sadež v rajskem vrtu v sebi skriva moč spoznanja in je zato vabljiv. Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v smislu odkrivanja novega sveta in védenja. Nekoč je bilo odkrivanje znanja o vsem absolutnen greh. Danes nam jabolko služi kot simbol napredka, svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega.

Več o nagrajencih 2020

Vsaka mobilnost in sodelovanje v mednarodnem okolju pomenita odkrivanje novih znanj, kulture, jezika, novega sveta in znanja. V tem smislu je jabolko pravi simbol mednarodne mobilnosti in projektov, zato na CMEPIUSu najboljšim podeljujemo jabolka kakovosti.

Kriteriji izbora

CMEPIUS iz leta v leto dobiva konkretne dokaze in potrditve, da mednarodno sodelovanje v izobraževanju prinaša pomembne spremembe tako na ravni posameznika kot institucije. Priznanje jabolko kakovosti v tem obziru prinaša le še tisto piko na i trudu in prizadevanju posameznikov in izobraževalnih institucij, ki verjamejo v povezovanje preko meja.

V letu 2018 CMEPIUS nadaljuje s podeljevanjem jabolk kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. Kakovost projektov, primerov dobre prakse, seveda ostaja podlaga za pridobitev tega sedaj že dobro poznanega in cenjenega priznanja, vendar bomo pri izboru pozorni predvsem na učinke, ki jih mednarodni projekti prinašajo na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov ter na razvoj samih institucij, ki v projektih sodelujejo. Poleg teh učinkov bomo iskali tudi potencialne vplive, ki jih projekti imajo na sam izobraževalni sistem v Sloveniji. In nenazadnje, izpostaviti želimo tudi posebne dosežke posameznikov, ki ustvarjajo mednarodne projekte in z njimi dosežejo izjemne zgodbe uspeha in sprememb.
Jabolka kakovosti, ki so v Sloveniji že dobro sprejeta priznanja, pomenijo tako čast kot odgovornost; odgovornost, da s svojo lastno zgodbo uspeha nagrajenci sooblikujejo prihodnost in predstavljajo veliko motivacijo vsem, ki se na pot mednarodnega sodelovanja šele podajajo.

Kriteriji merjenja kakovosti za nagrado jabolka kakovosti so:

  • ocena končnega poročila projekta najmanj 85 % točk;
  • učinek na strokovni razvoj izobraževalcev in/ali na razvoj institucije,
  • oblikovanje tima na instituciji,
  • prenos rezultatov v širše okolje,
  • potencialni vpliv na sistem.

 

Jabolka kakovosti 2020

Jabolka kakovosti 2019

Jabolka kakovosti 2018

Jabolka kakovosti 2017

Jabolka kakovosti 2016

Jabolka kakovosti 2015

Jabolka kakovosti 2014


eTwinning – Zlati kabel

Nacionalna svetovalna služba (NSS) eTwinning podeljuje nacionalno nagrado Zlati kabel slovenskim šolam že vse od leta 2006. Nagrada je priznanje slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij. Šole ob tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.

Zlati kabel 2020

Zlati kabel 2019

Zlati kabel 2018

Zlati kabel 2017

Zlati kabel 2016

Zlati kabel 2015

Zlati kabel 2014


Evropsko jezikovno priznanje

Evropsko jezikovno priznanje je priznanje aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov. Večjezičnost je ena od temeljnih evropskih vrednot in močan simbol prizadevanja Evropske unije (EU) za združenost v raznolikosti. Znanje tujih jezikov je ena od pomembnih spretnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo ljudje bolje pripravljeni za vstop na trg dela in bodo tako lahko čim bolj izkoristili razpoložljive priložnosti. EU je določila cilj, da bi moral imeti vsak državljan EU priložnost osvojiti vsaj dva tuja jezika že od mladih let. Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa Erasmus+, glavnega programa na področju izobraževanja in usposabljanja.

V letu 2016 smo tako iskali večjezične razrede oz. šole ter nagrajevali dejavnosti, ki krepijo medkulturno razumevanje in sprejemanje drugačnosti. Nagrajene projekte 2016 najdete tukaj. Vabljeni tudi k ogledu videa Evropske komisije o Evropskem jezikovnem priznanju.

Za obdobje 2018-2020 je Evropska komisija sprejela prednostni nalogi za evropsko jezikovno priznanje: Razvoj boljših in bolj vključujočih šol ter podpora učiteljem in vodstvenim delavcem šol za sprejemanje raznolikosti ter Odprava jezikovnih ovir za večjo dinamičnost obmejnih regij. Prioriteti temeljita na sporočilih Komisije „Razvoj šol in odlično poučevanje za dober začetek v življenju“ (maj 2017), ter „Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU“ (september 2017) ter odražata tudi tekoči pregled Evropskega okvira ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki se je začel junija 2016 in sta vključeni v poziv za podelitev Evropskega jezikovnega priznanja 2019. Pogoj za prijavo je, da se je projekt, s katerim prijavitelj kandidira na razpis, zaključil v obdobju zadnjih 3 let (2017, 2018 ali do roka 2019), praksa pa je v redni rabi. Podrobnosti najdete v Dokumentaciji poziva 2019.

Evropska in Nacionalna jezikovna priznanja 2019 – SKLEP O IZBORU

Dokumentacija poziva 2019