Cmepius

Nova vizija Evropskega izobraževalnega prostora do 2025

6 oktobra, 2020

Evropska komisija je nedavno sprejela dve iniciativi, ki postavljata izobraževanje in usposabljanje kot pomembna elementa okrevanja celine, obenem pa krepita bolj zeleno in digitalno Evropo. Pomembno prioritetno področje so vsi učitelji, njihov razvoj, kakovost izobraževanja ter mobilnost. Vse to bo še naprej podpiral program Erasmus+ .  Povzetek evropske izobraževalne agende na kratko prikazuje glavne poudarke. Več informacij o sami iniciativi, ki je tesno povezana tudi z Akcijskim načrtom digitalnega izobraževanja, najdete na evropski spletni strani.