Cmepius

Navodila glede sprememb aktivnosti zaradi virusa COVID-19

4 marca, 2020

V primeru, da vam okoliščine v zvezi s koronavirusom ovirajo izvedbo aktivnosti, je priporočen postopek razmisleka sledeč.

 1. Pridobite ažurne informacije o stanju glede koronavirusa na destinaciji (spletne strani MZZ/NIJZ in drugih resornih služb, sporočila partnerskin institucij oz. njihovi uradni viri) ter druge relevantne podatke (udeležba drugih partnerjev v primeru partnerskega sestanka ali LTT aktivnosti).
 2. Na podlagi zbranih dejstev in možnosti, ki jih sporazum za E+ aktivnost ponuja, se odločite (odpoved, prestavitev, premik lokacije ipd.).
 3. Glede na odločitev sledite ustrezni poti (informiranje partnerjev, vloga za spremembo sporazuma ipd. – po potrebi se posvetujte s skrbnikom sporazuma).
 4. Če so z vašo odločitvijo nastali stroški, aktivnosti vezane na strošek pa ne boste izvedli (odpoved letalske karte, prestavitev karte, odpoved rezervacije namestitve ipd.), poskusite pridobiti sredstva povrnjena oz. refundirana na drug način (prestavitev že plačane rezervacije namestitve na nov datum).
 5. Če ne glede na zgoraj napisano še vedno ostane določen strošek, ki ga ne boste mogli kriti iz sredstev izvedenih aktivnosti, ga lahko deklarirate po že znanih navodilih za primer višje sile v primeru mobilnosti oz. pod postavko »izredni stroški« pri projektih:
  • v končnem poročilu točno navedite vse okoliščine in vašo odločitev,
  • navedbe dejstev podprite z ustrezno dokumentacijo (da je šlo za območje, okuženo z virusom; da je država zaprla šole; da je država prepovedala mobilnosti, odpoved gostiteljske institucije ipd.),
  • navedeni znesek izkažete z računom.

Upamo, da so vam navodila v pomoč. Verjamemo, da je nastala situacija za vse nas nelagodna in zahteva dodatno energijo, a z nekaj volje bomo rešili vse zaplete.

Ekipa Erasmus+