Cmepius

NMV Dobava promocijskega materiala

30 novembra, 2017
Tip razpisa Razpisna dokumentacija
NMV Dobava promocijskega materiala 1. Razpisna dokumentacija dobava promocijskega materiala (izdelki za informiranje, promocijo, drugo)
2. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
3. Ovojnica dobava promocijskega materiala NMV
Sprememba razpisne dokumentacije! V razpisni dokumentacije za JN009934/2017-W01 – Dobava promocijskega materiala (izdelki za informiranje in promocijo, drugo), datum objave: 30.11.2017, interna št. C-032/17, se spremeni poglavje 2. 5 Reference, ki jih predloži ponudnik: črta se zahteva, da mora ponudnik predložiti izdelke v fizični ali elektronski obliki. Prav tako se črta ta zahteva iz Obrazca 6 (briše se stavek: Referenc, za katere ne boste predložili dokazila (izdelka) v fizični ali elektronski obliki, ne bomo upoštevali).
Reference dokazujete z izpolnjenim in podpisanim obrazcem 6 in potrdili naročnikov na obrazcu 7.
Datum objave 30. 11. 2017
Rok oddaje 14. 12. 2017