Cmepius

Mednarodna konferenca Engaged Universities

17 februarja, 2020

AMEUP (NA Hrvaške), CMEPIUS in Consortium of Higher Education Researchers  (CHER) soorganizirajo mednarodno konferenco z naslovom

Engaged Universities: (De)constructing the Theory, Practice and Culture of Engagement in Higher Education

Rijeka (Hrvaška), 2. do 4. september 2020

Konferenco bosta podprli tudi Univerza Rijeka (HR) in NUI Galway (IE), obe mesti univerz sta namreč Evropski prestolnici kulture 2020.

Z vse večjo osredotočenostjo na večplastna poslanstva visokošolskih zavodov je nastal skupen interes glede vprašanj o vlogi univerz v širši družbi. Zato bi radi združili zainteresirane raziskovalce, ki bi se pridružili razpravi in razmisleku o tem, kako se visokošolske ustanove spopadajo z (novimi) zahtevami in kako se različne dimenzije sprememb prepletajo. Več podrobnosti najdete na spletni strani konference in v dokumentu (pdf). Udeleženci so povabljeni, da do 31. marca 2020 predložijo prispevek, predlog za panelno razpravo ali plakat, relevanten za temo konference.

Dogodek je sofinanciran iz sredstev programa Erasmus+. CMEPIUS bo kot nacionalna agencija Erasmus+ 10 slovenskim udeležencem kril stroške udeležbe, prednost bodo imeli udeleženci s prispevkom. Poziv za pridobitev sofinanciranja bo objavljen naknadno.