Cmepius

Točke za napredovanje

Prijavitelje projektov obveščamo, da potrdila za dodelitev točk za napredovanje v nazive v VIZ izdamo na podlagi pravilno izpolnjene vloge in potrjenega končnega poročila oz. priloženih ustreznih prilog/potrdil.

Oglejte si splošna navodila za izdajo potrdil za dodelitev točk za profesionalni razvoj strokovnega osebja preko sodelovanja v projektih Vseživljenjskega učenja ali Erasmus+.

Vlogo je potrebno oddati za vsakega udeleženca posebej.

Dokumentacijo pošljite na naslov:
CMEPIUS “Vloga o dodatnem strokovnem delu”
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Sodelovanje v projektih Vseživljenjskega učenja 2007-2013