Cmepius

Strateški dokumenti

Ključni dokumenti

UPORABNO

Pri načrtovanju in izvedbi mednarodnih projektov lahko uporabite tudi video o slovenskem izobraževalnem sistemu, ki je dostopen na tej povezavi.

Evropa 2020

Izobraževanje in usposabljanje 2020

Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2018/19 (eng)

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije skozi izobraževanje (eng)

Education At A Glance 2017 – Poudarki o Sloveniji

Slovenija: Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

Dokumenti Evropske Komisije

1. Evropski izobraževalni prostor do leta 2025
• plakat ANG
• plakat SLO
• poročilo ANG

2. Evropska agenda o spretnostih
• plakat ANG
• plakat SLO
• poročilo ANG
2.1 Poklicno in strokovno izobraževanje
plakat ANG
plakat SLO

3. Akcijski načrt o digitalnem izobraževanju 2021-27
• plakat ANG
• plakat SLO
• poročilo ANG

4. Evropski zeleni načrt
• plakat ANG
• plakat SLO
• poročilo SLO

5. Evropski raziskovalni prostor
plakat ANG
plakat SLO
poročilo SLO

Področje izobraževanje odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih

Resolucija o nacionalnem programu izobrazevanja odraslih

Novi program znanj in spretnosti za Evropo (New Skills Agenda for Europe)  (sl) (eng)

Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (Upskilling Pathways) (sl) (eng)

PIAAC (sl) (eng)

Politika EU na področju izobraževanja odraslih

Prenovljeni evropski program za izobraževanje odraslih (sl) (en)

Promocija izobraževanja odraslih (eng)

Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju


EU Publikacije

Vas zanima še več vsebin

Publications Office of the European Union

Naslov Vir Področje
Education responses to COVID-19: an implementation strategy toolkit OECD knjižnica, 2020 Prečno
DigComp at Work, The EU’s digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studies Evropska komisija, 2020 Prečno
EVROPA, Delovati bolj povezano Evropska komisija, 2020 Šolsko
Effects of the use of digital technology on children’s empathy and attention capacity Evropska komisija, 2020 Prečno
COVID-19 – EU coronavirus response
Uporabne povezave:
spletna mesta držav članic EU/EGP in Združenega kraljestva;
– namenska stran Evropskega parlamenta;
– namensko spletno mesto Sveta Evropske unije;
– namensko spletno mesto Evropske komisije.
Directorate-General for Communication, marec 2020 Prečno
Shaping Europe’s digital future Evropska komisija, februar 2020 Prečno
Research*EU Evropska komisija, maj 2019 Visoko šolstvo, raziskovanje
Ageing Europe Eurostat, 2019 Odrasli
The Changing Nature of Work Evropska komisija, avgust 2019 Odrasli
Digital education at school in Europe Eurydice Report, avgust 2019 Šolsko
I colour in Europe
(SL/ EN)
Publications Office of the European Union, marec 2019 (pred)Šolsko