Cmepius

Projekt VŽU, Leonardo da Vinci, Od kompetence do prakse

Projekt Od kompetence do prakse je doprinesel Šolskemu centru Postojna številne učinke in predstavlja pomemben korak k dvigu kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Je odličen primer projekta mobilnosti učiteljev, kjer ne gre zgolj za usposabljanje na posameznih poklicnih področjih, temveč tudi za doseganje rezultatov širšega pomena. Skozi temeljite priprave in ciljno usmerjene mobilnosti so učitelji izpopolnili svoje strokovno znanje, izboljšali digitalne in jezikovne kompetence. Zavedanje kulturnih razlik, ki je vpeto v celotno vsebino projekta,  je okrepilo tudi njihovo medkulturno kompetenco. Omenjene kompetence so omogočile pripravo orodij za neposredno priznavanje znanj dijakov, prilagojenim posameznim poklicnim programom. Poleg tega, vzpostavljene povezave s tujimi šolami in podjetji, predstavljajo dobro osnovo za nadaljnje mobilnosti dijakov. Dodatno usposobljeni učitelji povečujejo kakovost pouka in s tem kakovost znanja dijakov. V ozadju je strateški cilj po doseganju pozitivnih učinkov tudi na regionalno gospodarsko okolje, za katerega prijavitelj želi, da ima v prihodnosti kader z različnimi kompetencami.

Koordinatorka projekta je bila ga. Dolores Keš

Šolski center Postojna je za projekt prejel zlato jabolko kakovosti 2016