Cmepius

Projekt slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM, Trajnostno in ustvarjalno sobivanje človeka in narave

Biotehniški center Naklo je v sodelovanju z norveškim in islandskim partnerjem izvedel projekt Trajnostno in ustvarjalno sobivanje človeka in narave (Akcija 2, Projekti mobilnosti v visokem šolstvu).

Projekt je bil zasnovan na podlagi družbenih potreb: izobraževanje je na vseh ravneh močno orodje pri promociji trajnostnega razvoja in spodbujanju družbene vesti z multikulturnimi in trajnostnimi modeli, ki povezujejo zaščito naravne in kulturne dediščine z izobraževanjem za trajnostni razvoj (ESD) in zeleno ekonomijo. Glavni cilji projekta z izvedbo mobilnosti so bili:
• izboljšanje sodelovanja med institucijami in posamezniki držav donatoric in Slovenije;
• izmenjava in delitev izkušenj, znanja, tehnologije in aktivnosti v smeri skupnih rezultatov
• izboljšanje znanja in medsebojnega razumevanja
• ter prispevek k učinkom tudi na okolje, sektor, regijo.

Projekt je bil izbran za primer dobre prakse, ker je poleg kakovostne izvedbe, deloval na področju trajnostnega razvoja in zelene ekonomije ter na ta način predstavlja dodano vrednost pri razvoju lokalne in regionalne skupnosti.

2_BCNAKLO (3)