Cmepius

Projekt slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM, ALICT – Active Learning with Information and Communication Technology

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z norveško Univerzo Agder in bolgarsko Univerzo SW, Balgoevgrad izvedla projekt Aktivno učenje z IKT (Akcija 4, Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu).

Glavni cilj projekta je bil predstaviti pomembnost transformacije prakse poučevanja v učilnici z vključevanjem metod aktivnega poučevanja, ki temeljijo na teoretičnem ozadju. Intenzivni program (IP), kjer so udeleženci ustvarjali računalniške igrice kot orodja za aktivno učenje, je pripomogel k okrepitvi partnerskih odnosov med sodelujočimi institucijami, kot tudi sodelujočimi posamezniki. V okviru projekta so izdelali spletno stran z vsemi učnimi gradivi izdelanimi tekom IP-ja, zbirko zgodb in računalniških iger, didaktična priporočila za uporabo iger v učilnici, blog z refleksijami in ocenami učnih gradiv ter klasifikacijski sistem kot okvir za ocenjevanje aktivnega učenja. Vse to je na voljo na spletni strani projekta.

S kakovostno izvedbo projekta na področju aktivnega poučevanja s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije je Pedagoška fakulteta v veliki meri prispevala k promociji tega trenda na področju izobraževanja ter zato bila izbrana kot primer dobre prakse v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM.

3_PEF (3)