Cmepius

Projekt EZD, Sodobnost temelji na preteklosti

Naslov projekta: PBP: Sodobnost temelji na preteklosti / PBP: Present based on Past

Opis projekta:

Glavni namen projekta je najti tisto, kar je sodelujoča partnerska mesta povezovalo v preteklosti: najprej kot državljane Habsburške monarhije, nato kot republiki obeh Jugoslavij in danes kot samostojnih držav, članic Evropske unije.

Ptuj, Ormož, Varaždin, tri mesta ob Dravi, so bila skozi svojo dolgo zgodovino vedno na nek način povezana. PBP želi zato obnoviti stare in stkati nove vezi sodelovanja in prijateljstva, saj je dobro sodelovanje s sosedi pogoj za uspeh in napredek v regiji.

PBP se osredotoča na nabor zanimivih, življenjskih zgodovinskih zgodb, ki so se dejansko nekoč zgodile v partnerskih mestih. Vsa sodelujoča mesta so namreč mesta z dolgo zgodovinsko tradicijo in s temi zgodbami razkrivamo in pojasnjujemo trdovratne zgodovinske mite, ki so se zasidrali v predstavah meščanov treh mest. Vsak partner je tako pripravil nabor treh ali štirih zgodb, ki so jih mentorji na delavnicah predstavili udeležencem. Na zaključnem dogodku je vsak partner predstavil po eno zgodbo po izboru udeležencev. Poseben poudarek projekta je bil na aktiviranju starejših in ostalih ranljivih skupin prebivalstva z obeh strani meje.

Zaključni dogodek je bil 12. oktobra 2017 v Varaždinu, kjer so poleg projektnih udeležencev sodelovali še zgodovinarji, strokovnjaki za lokalno zgodovino, javnost in predstavniki lokalnih oblasti. Na zaključnem dogodku je skupno sodelovalo preko 280 udeležencev.

Partnerstvo:

Prijavitelj je Ljudska univerza Ptuj, v projektu pa so sodelovali še Ljudska univerza Ormož in partner s Hrvaške, Pučko otvoreno učilište Varaždin.

Trajanje projekta: 10. 8. 2017–20. 4. 2018, 9 mesecev

Vrednost projekta: 25.000 EUR

Sklop/ukrep programa: 2.1 Pobratenje mest (razpis 2017)

Kontakt: Ljudska univerza Ptuj, www.lu-ptuj.si, luptuj@siol.net