Cmepius

Projekt EZD, European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD)

Naslov projekta: European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD)

Opis projekta:

Cilj projekta je bil zbrati stališča in pričakovanja državljanov Evropske unije glede primernosti uporabe metode »množicanja« prek interneta (crowdsourcing) za javno razpravo o prihodnosti Evrope. V okviru projekta je bilo organiziranih 8 mednarodnih dogodkov v Ljubljani, Londonu, Amsterdamu, Parizu, Atenah, Helsinkih, Rigi in Bruslju, na katerih je sodelovalo 437 udeležencev. V razpravah so bili izpostavljeni različni vidiki »množicanja« kot oblike e-sodelovanja pri sprejemanju odločitev na ravni Evropske unije, predstavljeni uveljavljeni primeri in platforme na nacionalni ravni v državah članicah ter v okviru delavnic oblikovana priporočila državljanov za vzpostavitev pilotnega primera na evropski ravni. Priporočila za »množicanje« državljanov EU v okviru razprave o prihodnosti Evrope, ki so vključevala nabor ustreznih tem (npr. kakovost zraka v Evropi), primeren čas v demokratični razpravi (ugotavljanje problemov in predlaganje rešitev) in uporabniške značilnosti spletnih rešitev v podporo procesu, so bila predstavljena evropskim odločevalcem in javnosti na zaključni konferenci. Tekom projekta je bila vzpostavljena tudi prosto dostopna knjižnica spletnih virov na temo »množicanja« kot načina krepitve demokratične udeležbe in spodbujanja aktivnega državljanstva.

Neposredni učinki projekta so povečana ozaveščenost in informiranost državljanov EU o »množicanju« kot metodi demokratične participacije, boljše poznavanje postopkov sprejemanja odločitev na Evropski ravni in razpoložljivih digitalnih orodij za e-sodelovanje ter okrepljena povezanost civilno družbenih organizacij, ki si prizadevajo za krepitev digitalne demokracije na evropski ravni in v razpravah o prihodnosti Evrope. Več kot 40 % vseh udeležencev na dogodkih je bilo mlajših od 30 let.

Partnerstvo:

Prijavitelj je Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (Slovenija), v projektu pa je sodelovalo še 7 partnerjev iz Belgije, Finske, Francije, Grčije, Latvije, Nizozemske in Združenega Kraljestva.

Trajanje projekta: 1. 9. 2016–28. 2. 2018, 18 mesecev

Vrednost projekta: 147.750,00 EUR

Sklop/ukrep programa: 2.3 Projekti civilne družbe

Kontakt: Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, www.inepa.si/eucrowd/, simon.delakorda@inepa.si