Cmepius

Erasmus+ dobra praksa OŠ Bistrica ob Sotli – digitalna orodja

Projekt OŠ Bistrica ob Sotli Ukrotimo kompetence 21. stoletja predstavlja mednarodno sodelovanje hrvaške in slovenske skupine učiteljev, ki pri svojem delu uporabljajo IKT-pripomočke. V času trajanja projekta so izmenjali številne izkušnje, prakse in nove ideje, rezultat tega pa so trije priročniki, ki naj služijo kot orientacija pri poučevanju in učenju s pomočjo IKT-tehnologije.

Razvili so 3 module izobraževanja (treninge) za učitelje za uporabo sodobnega pouka. Potencial priročnika sta prepoznali tudi založbi Profil Klett (Hrvaška) in Rokus Klett (Slovenija), ki sta ga natisnili. S tem je bila dosežena še širša diseminacija od predvidene.

Izvedli so skupne aktivnosti učenja, poučevanja, usposabljanja in na ta način najboljše preverili načrtovane treninge za učitelje, predvsem pa so si hrvaški in slovenski učitelji izmenjali dobre prakse, saj je bilo načrtovano, da bi vsaka šola v treh letih izmenjala 12 učiteljev ter 10 učencev.

Za vsakokratkotrajno aktivnost učenja, poučevanja, usposabljanja so štirje učitelji za 6 dni obiskali partnersko šolo kot kratkoročni skupni dogodek za usposabljanje osebja. Obiskovali so pouk, sodelovali pri šolskih aktivnostih, načrtovali in testirali trening učiteljev z aplikacijami, načrtovali nadaljnje aktivnosti. Zadnje leto projekta pa so imeli učenci skupaj z učitelji 6-dnevno mobilnost z vidika analize implementacije sodobnega pouka z aplikacijami po prenovljeni digitalni Bloomovi taksonomiji.

Trije objavljeni priročniki predstavljajo digitalna orodja, namenjena:

  1. motivaciji učencev (Kahoot!, Plickers, Nearpod, QR-kode),
  2. spodbujanju sodelovalnega dela (Actionbound, Padlet, Socrative, Edmodo …),
  3. spodbujanju ustvarjalnosti (Microsoft PowerPoint, Prezi, Book Creator, GeoGebra, Canva …).

Projekt je podprt s sredstvi iz programa Erasmus+ Strateška partnerstva med samo šolami.

Več na spletni strani projekta in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.