Cmepius

Projekt EZD, Nove ideje za stare stavbe

Naslov projekta: New ideas for old buildings

Opis projekta:

Projekt »New ideas for old buildings » je izvajalo 7 majhnih in srednje velikih evropskih mest od Baltika do Balkana, ki so se srečevali s skupnim problemom ekonomskega in družbenega nazadovanja in željo najti učinkovite in demokratične rešitve za oživljanje mest in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. Glavni cilj projekta je bil razvoj skupnih usmeritev, kako s sodelovanjem javnosti bolje uporabljati nepremičnine v javni lasti in oblikovanje 7 akcijskih načrtov, kako oživljati nepremičnine v javni lasti s konkretnimi projekti in skupnimi pobudami lokalnih in evropskih partnerjev.

Z izmenjavo dobrih praks, izkušenj in znanja vključenih občin in partnerskih nevladnih organizacij, so s projektom:

– povečali vključenost prebivalcev v odločanje o upravljanju z javno lastnino in trajnostnem urbanem razvoju;

– poiskali konkretne rešitve za boljšo uporabo nepremičnin v javni lasti v partnerskih mestih;

– razvili dolgoročno in na izkušnjah temelječo platformo za upravljanje nepremičnin v javni lasti v majhnih in srednje velikih evropskih mestih.

Izvedenih je bilo 7 dogodkov:

Dogodek 1: Ajdovščina (Slovenija), 28.–30. 9. 2015

Udeleženci: 63 državljanov, od katerih jih 43 prihaja iz Slovenije in 20 iz sedmih drugih držav

Namen dogodka je bil zagnati projekt, okrepiti mrežo sodelovanja in razviti rešitve za revitalizacijo praznih stavb v Ajdovščini, s posebnim poudarkom na glavnem trgu, s pomočjo vključevanja državljanov v proces odločanja in izmenjave dobrih praks, izkušenj in znanja.

Dogodek 2: Nikšić (Črna Gora), 8.–10. 12. 2015

Udeleženci: 84 državljanov, od katerih jih 58 prihaja iz Črne Gore in 26 iz 5 drugih držav

Namen dogodka je bil okrepiti mrežo sodelovanja, povečati vključenost javnosti v odločanje o upravljanju z javnimi nepremičninami v Nikšiću ter tako prispevati k trajnostnemu urbanemu razvoju, kot tudi spodbujati konkretne rešitve za boljšo uporabo javnih nepremičnin v Črni Gori.

Dogodek 3: Beograd (Srbija), 22.–23. 2. 2016

Udeleženci: 151 državljanov, od katerih jih 105 prihaja iz Srbije ter 46 iz 11 drugih držav

Namen dogodka je bil okrepiti mrežo sodelovanja in razviti rešitve za revitalizacijo praznih stavb v Beogradu, s posebnim poudarkom na nekdanjih vojaških zgradbah, ter razviti nove modele za upravljanje stavb v državni in občinski lasti, s pomočjo vključevanja državljanov v proces odločanja in izmenjave dobrih praks, izkušenj in znanja.

Dogodek 4: Pulj (Hrvaška), 26.–28. 4. 2016

Udeleženci: 77 državljanov, od katerih jih 31 prihaja iz Hrvaške ter 46 iz 9 drugih držav

Namen dogodka je bil okrepiti mrežo sodelovanja in razviti rešitve za revitalizacijo praznih stavb v Pulju, s posebnim poudarkom na začasni rabi ter vlogi javne uprave pri podpori in spodbujanju ponovne uporabe praznih stavb in drugih urbanih področij, s pomočjo vključevanja državljanov v proces odločanja in izmenjave dobrih praks, izkušenj in znanja.

Dogodek 5: Cesis (Latvija), 6.–9. 6. 2016

Udeleženci: 51 državljanov, od katerih jih 34 prihaja iz Latvije ter 17 iz 8 drugih držav

Namen dogodka je bil okrepiti mrežo sodelovanja in razviti rešitve za revitalizacijo praznih stavb v Cesisu, s posebnim poudarkom na zgodovinskih stavbah v mestu, s pomočjo vključevanja državljanov v proces odločanja in izmenjave dobrih praks, izkušenj in znanja.

Dogodek 6: Oberhausen(Nemčija), 6–9. 9. 2016

Udeleženci: 77 državljanov, od katerih jih 51 prihaja iz Nemčije ter 26 iz 9 drugih držav

Namen dogodka je bil okrepiti mrežo sodelovanja, spodbujati participativni način in pristop od spodaj navzgor pri upravljanju z javnimi nepremičninami in pri trajnostnem urbanem razvoju, s posebnim poudarkom na učinkovitem upravljanju praznih stavb v Oberhausnu v povezavi z inovativnimi modeli za sodelo, sobivanje in sožitje beguncev in domačinov.

Dogodek 7: Maribor (Slovenija), 1.–2. 12. 2016

Udeleženci: 129 državljanov, od katerih jih 90 prihaja iz Slovenije ter 39 iz 6 drugih držav

Namen dogodka je bil zaključiti projekt in okrepiti mrežo sodelovanja. Skupaj s partnerji so nadalje raziskovali in poskusili razviti rešitve za revitalizacijo praznih stavb v Mariboru, s posebnim poudarkom na Pekarni, s pomočjo vključevanja državljanov v proces odločanja in izmenjave dobrih praks, izkušenj in znanja.

Partnerstvo:

Prijavitelj je Občina Ajdovščina, skupaj pa je v projektu 10 partnerjev iz Slovenije, Črne Gore, Nemčije, Srbije, Latvije in Hrvaške.

Trajanje projekta: 1. 7. 2015–30. 6. 2017, 24 mesecev

Vrednost projekta: 150.000 EUR

Sklop/ukrep programa: 2.2 Mreže mest (razpis 2015)

Kontakt: Občina Ajdovščina, http://newideasforoldbuildings.eu/, eu.projects@ajdovscina.si