Cmepius

Evropsko jezikovno priznanje 2016 v kategoriji večjezične šole/razredi

Osnovno šolo Livada obiskuje več kot 90% učencev in učenk različnih narodnosti, jezikov in kultur, katerih materni jezik ni slovenščina. Ima vodstvo in učitelje, ki so ta izziv spremenili v veliko dodano vrednost: Osnovna šola Livada je šola, kjer se spoštuje večjezičnost, multikulturnost ter iskanje močnih področij vsakega posameznega učenca. V ta namen šola s pridom izkoristi vse zakonsko dane možnosti, hkrati pa ves čas išče dodatne priložnosti in aktivnosti, ki lahko pomagajo mladim k boljšim rezultatom: začetna uvajalnica za spoznavanje osnov slovenščine, nadaljevalnica, spodbujanje k obiskovanju dopolnilnega pouka, nudenje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur, organiziranje delavnic, s katerimi se spodbuja medkulturnost, sodelovanje na okroglih mizah. Pri tem se šola uspešno odpira tudi v lokalno okolje in je vzor ostalim vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki želijo pridobiti informacije, znanja in izkušnje pri integraciji neslovensko govorečih otrok v slovensko šolo.
Koordinatorka pobude je bila ga. Andreja Miketič