Cmepius

eTwinning projekt We are able to…

Projekt na inovativen način vključuje učence s posebnimi potrebami. Vse štiri sodelujoče šole (Grčija, Litva, Slovenija in Španija) so bile enakovredno vključene v različne, skrbno izbrane aktivnosti, primerne vključeni ciljni skupini (npr. slovar, voščilnice, petje, videokonferenca, igranje, kuhanje..). Natančno so dokumentirali vse aktivnosti in jih objavili v urejeni spletni učilnici. Izbor raznolikih in dobro uporabljenih IKT orodij je bil smiseln (Piktochart, Kizoa, Padlet, SmileBox, Animoto Trial, YouTube Bow Toon, Movie Maker…).
Projekt je izjemen glede na vključene učence s posebnimi potrebami in uporabo IKT orodij za razvijanje njihovih veščin. Zelo dobro so poskrbeli tudi za razširjanje informacij o projektu. Krepili so evropsko identiteto vseh vključenih ter jim omogočili spoznavanje drugačnosti in rahljanje prepričanj o tem, kaj lahko in česa ne zmorejo otroci s posebnimi potrebami.
Pohvalno je, da jim je uspelo s projektom presegati stereotipe o (ne)zmožnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v evropske sodelovalne projekte kot je eTwinning. Projekt potrjuje, da so meje možnega samo v naših glavah in da jih je mogoče preseči z uspešnim sodelovalnim projektnim delom.

Koordinatorka projekta je bila ga. Renata Dimnik.

Za projekt We are able to… je OŠ Litija prejela Zlati kabel 2016 v sarostni kategoriji 16-19 let

Spletno učilnico projekta si lahko ogledate tukaj.