Cmepius

eTwinning projekt Music, Kids and Play

V projektu Vrtca Tržič je sodelovalo pet slovanskih organizacij (Češka, Hrvatska, Poljska, Slovenija in Slovaška), ki so uspešno vključile otroke v raznolike projektne aktivnosti pri spoznavanju podobnosti in različnosti slovanskih narodov s pesmijo in skozi igro vključenih otrok. Projekt prinaša inovativen pristop pri poučevanju evropske enakosti in različnosti in razvija otroke v državljane Evrope. Uspešno so sodelovali s pomočjo izbranih IKT orodij (Padlet, Doodle, Google Form) in primerno uporabili različna IKT orodja za izdelavo raznolikih gradiv, npr. videoposnetkov, stripov, predstavitev (You Tube, Vimeo, Emaze, Zondle, MakeBelifsComix.com). V posamezne aktivnosti so vključili večje število otrok, izvedba projektnih nalog je bila za njih zelo zanimiva, prav tako izbrane teme (pesmi, predstavitev, izmenjava voščilnic, igre, piknik s starši).
Projekt, ki je bil kakovostno voden, odlikuje veliko sodelovalnih aktivnosti, enakomerna vključenost vseh petih sodelujočih organizacij in zaključna evalvacija. Močno področje projekta je tudi pregledno in vzorno urejena spletna učilnica Twinspace in pozitiven vpliv na dejavnosti otrok.
Nenazadnje pa je projekt uspešno povezal sodelujoče vrtce in jim prinesel evropsko dimenzijo v njihov vsakdanji delovni utrip.

Koordinatorka projekta je bila ga. Andreja Pogačnik

Za projekt Music, Kids and Play je Vrtec Tržič prejel Zlati kabel 2016 v sarostni kategoriji 4-11 let

Spletna učilnica projekta je na voljo tukaj.