Cmepius

Erasmus+ učna mobilnost OŠ Davorin Jenko

OŠ Davorina Jenka Cerklje je v okviru Erasmus+ učne mobilnosti izdelala Interaktivni časovni trak Davorin Jenko – animirano računalniško igro, ki na zanimiv in sodoben način predstavi drugi del 19. stoletja in predstavlja glavni cilj in dosežek Erasmus+ projekta, ki ga izpostavljamo kot primer dobre prakse na osnovnih šolah.

Interaktivni časovni trak Davorin Jenko predstavlja sintezo želja pred začetkom projekta, novo pridobljenih znanj tekom projekta in po mnenju ustvarjalcev projekta tudi potrebe sodobnih učencev. S projektom so spodbujali kreativnost, inovacije, medpredmetno sodelovanje in rabo IKT. Šola je v pripravi na projekt izpostavila usmerjenost k sodobnejšim metodam dela, povečanju vpeljave novih, aktivnih učnih metod in rabi, ustvarjanju in nadgrajevanju orodij ter gradiv, s katerimi bi se približali potrebam in navadam novih, e-generacij učencev. Šola se obenem zaveda, da mora kot edina izobraževalna ustanova v občini tudi s pomočjo sodobne tehnologije približevati kulturno dediščino mladim ter učence in delavce usmerjati k čim večji, tudi medkulturni odprtosti ter jih navajati na vseživljenjsko učenje in večjo mobilnost za dvig njihovih kompetenc.

Ob izdelavi traku, kjer Davorin potuje od rojstva do smrti, vmes pa se srečuje z različnimi znanimi osebami, izumi in drugimi značilnostmi svojega časa, se predstavijo nove metode dela: terensko delo oz. učenje izven učilnice z uporabo mobilne tehnologije, prevajanje gradiva v angleščino, uporabo animacije, snovanje gradiva v obliki didaktične igre, vključevanje in kombiniranje avdio materiala, slik in besedila ter različnih interaktivnih nalog. Poleg izdelave Interaktivnega časovnega traku so udeleženci mobilnosti različna računalniška orodja in različne aplikacije, ki so jih učitelji spoznali na izobraževanjih in jih (lahko) koristijo pri pouku, zbrali na računalniški aplikaciji Padlet. Obe gradivi sta odprti za nadgradnjo in dopolnitve in bodo v tem smislu projekt v prihodnje tudi nadgrajevali.

Snovalci projekta so zapisali »Sicer pa je Erasmus+ izjemen projekt, ki ponuja veliko priložnosti, veliko novih znanj, predvsem pa – menimo, da je to bistveno, čeprav se težko ovrednoti – odpira meje: v glavah, medosebno in medkulturno.«

Več rezultatov projekta najdete tukaj.